GroenLinks Rotterdam

GroenLinks Rotterdam

Lijst 4  

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is Groen Links Rotterdam?

Samen veranderen we Rotterdam Verkiezingsprogramma Groen Links Rotterdam 2022-2026

Hierin staat:

"De huidige aanpak slaagt er niet in om drugscriminaliteit te verminderen. Het drugsbeleid moet wat GroenLinks betreft gericht zijn op het behalen van gezondheidswinst en het verbeteren van de veiligheid van bewoners en werknemers in Rotterdam. Dit betekent een gerichte aanpak van drugsbendes, drugsgeld en de voedingsbodem voor drugscriminaliteit gepaard met betere voorlichting en hulpverlening aan gebruikers. Het verbod op sommige drugs is nu niet in lijn met wetenschappelijke inzichten over de schadelijkheid hiervan. Zo blijkt uit onderzoek van onder andere het RIVM dat het gebruik van bepaalde harddrugs als XTC lichamelijk gezien niet slechter is dan dat van alcohol. Daarom neemt Rotterdam het voortouw in de landelijke zoektocht naar een beter drugsbeleid, waarin legalisering en regulering geen taboes zijn.

Om de volksgezondheid te beschermen zetten we campagnes op om het gebruik van drugs te beperken. Om drugsgebruik veiliger te maken, moeten gebruikers drugs altijd kunnen laten testen in Rotterdam.

Rotterdam doet mee aan experimenten voor de regulering van de handel in (soft)drugs als daar landelijk ruimte voor wordt gegeven.

Wie bedrijfsruimtes in Rotterdam koopt, moet aantonen dat dat niet gebeurt met zwart geld of het gebruik van criminele activiteiten. We breiden Bibob-onderzoeken uit voor de aankoop van alle soorten bedrijfsruimtes.

We bieden jongeren een alternatief. In samenwerking met onder andere het Rotterdamse bedrijfsleven en jeugd- en jongerenwerk zetten we campagnes op om de kansen in het regionale bedrijfsleven te laten zien. We richten deze campagnes specifiek op de jongeren waarvan we weten dat ze extra kwetsbaar zijn voor de aantrekkingskracht van de georganiseerde misdaad".

Op de website van Groen Links Rotterdam is geen informatie over coffeeshopbeleid beschikbaar.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Groen Links Rotterdam 

Groen Links Rotterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 5 zetels. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden De coalitie in Rotterdam wordt gevormd door VVD (5) D66 (5) Groen Links (5) PvdA (5) CDA (2) ChristenUnie- SGP (1). De burgemeester van Rotterdam is Ahmed Aboutaleb (PvdA). De andere fracties in de gemeenteraad van Rotterdam zijn: Leefbaar Rotterdam (11), DENK Rotterdam (4), NIDA Rotterdam (2), Socialisten 010 (2), PVV (1), PvdD (1), 50 PLUS (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Groen Links?

Verkiezingsprogramma Groen Links 2021 – 2025 Tijd voor nieuw realisme

We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s.
Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol.
Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping.

Zie ook Groen Links Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600