50PLUS Rotterdam

50PLUS Rotterdam

 Lijst 10 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is 50 PLUS Rotterdam? 

Omdat het beter moet Verkiezingsprogramma 50 PLUS Rotterdam

Hierin staat:

"Drugsgebruik en -handel zijn een vorm van sociale overlast die in de Veiligheidsmonitor in de top 5 van overlastvormen staan. De overlast versterkt de onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners. Vaak is moeilijk onderscheid te maken tussen reguliere horecaoverlast en coffeeshopoverlast. Niet alleen in woonbuurten of stadscentra is er sprake van drugsoverlast. Ook rond voorzieningen voor chronische psychiatrische patiënten komt overlast voor. Ongeveer een derde van de patiënten is verslaafd. Bij opvangvoorzieningen voor drugsverslaafden en gebruiksruimten is ook sprake van drugsoverlast. De totale ervaren overlast in de stad neemt overigens vaak af door dergelijke opvangvoorzieningen. Het belangrijkste instrument tegen drugsoverlast en -criminaliteit is de Opiumwet. De Opiumwet stelt het in het bezit hebben van, de productie en de handel in drugs strafbaar'. 

50 PLUS Rotterdam zet in op 

  • Opstellen en uitvoeren van een convenant of beheerplan over hoe de drugsoverlast bij opvangvoorzieningen te beperken 
  • Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang 
  • Intensivering van opsporing van handel en productie harddrugs 
  • Duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voor alcohol, roken en drugs 
  • Gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken, drugs, gokken en gamen."

Op de website van 50 PLUS Rotterdam staat bij standpunten over veiligheid ook dezelfde paragraaf.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst 50 PLUS Rotterdam

Zie ook AD 20-12-2012: 'Henny van Schaik en Dries Mosch, twee bekende oud-raadsleden van Leefbaar Rotterdam, staan op de concept-kandidatenlijst van 50Plus voor de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen.'  

50 PLUS Rotterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 1 zetel. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden De coalitie in Rotterdam wordt gevormd door VVD (5) D66 (5) Groen Links (5) PvdA (5) CDA (2) ChristenUnie- SGP (1). De burgemeester van Rotterdam is Ahmed Aboutaleb (PvdA). De andere fracties in de gemeenteraad van Rotterdam zijn: Leefbaar Rotterdam (11), DENK Rotterdam (4), NIDA Rotterdam (2), Socialisten 010 (2), PVV (1), PvdD (1), 50 PLUS (1).

Hoe cannabisvriendelijk is 50 PLUS landelijk?   

De kracht van PLUS Verkiezingsprogramma 50 PLUS 2021-2025

Hierin staat:

  • Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken. 

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. Geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Experimenten zorgen voor rechtsongelijkheid en verwarring. Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang.

Vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel.

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600