Beweging Armoedebestrijding Rotterdam

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam

Lijst 18

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is Beweging Armoedebestrijding Rotterdam?

Verkiezingsprogramma BAR 2022-2026

Hierin staat:

‘BAR constateert dat door bezuinigingen op het welzijnswerk (aanleg van speeltuinen, sportverenigingsleven), sociale- en fysieke verloedering, hebben plaatsgevonden. Dit heeft ernstige gevolgen voor de samenleving. In Rotterdam komen er zelfs wijken voor die het slechtst scoren op het landelijke gemiddelde. BAR zal inzet plegen om dit te veranderen. Meer bewegen en sporten gaan antisociaal gedrag tegen, verkleinen de kans op jeugdcriminaliteit en vergroten de maatschappelijke betrokkenheid.’

De website van BAR bevat geen drugs/coffeeshop paragraaf.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Beweging Armoedebestrijding Rotterdam

BAR had de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden De coalitie in Rotterdam wordt gevormd door VVD (5) D66 (5) Groen Links (5) PvdA (5) CDA (2) ChristenUnie- SGP (1). De burgemeester van Rotterdam is Ahmed Aboutaleb (PvdA). De andere fracties in de gemeenteraad van Rotterdam zijn: Leefbaar Rotterdam (11), DENK Rotterdam (4), NIDA Rotterdam (2), PVV (1), PvdD (1), Socialisten 010 (2), 50PLUS (1).

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600