CDA Rotterdam

CDA Rotterdam

Lijst 8

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Rotterdam? 

Verkiezingsprogramma CDA Rotterdam 2022-2026 

Hierin staat:

'De criminaliteit is de afgelopen jaren gestaag verminderd in onze stad. Dankzij de enorme inzet van politie, OM en gemeente en een goede onderlinge samenwerking zijn tal van Rotterdamse wijken die vroeger als no-go zones werden beschouwd opgebloeid tot dynamische, aantrekkelijke wijken. Toch woedt er onder het oppervlak een veenbrand: ondermijnende criminaliteit. De grote motor achter deze criminaliteit is drugshandel. De drugsmaffia heeft al veel te veel schade veroorzaakt. Het is tijd voor een tegenoffensief.

We willen een grote publiekscampagne met de boodschap dat drugsgebruik het steunen van de onderwereld is;
• Drugsgebruik en drugsoverlast wordt geminimaliseerd want de maatschappelijke kosten van drugs zijn nu veel te hoog: landelijk ruim 800 miljoen euro. Er komen geen coffeeshops en shishalounges bij, de succesvol vervroegde sluitingstijden blijven gehandhaafd en er komt een blowverbod rond coffeeshops om overlast voor bewoners tegen te gaan. Met scherp ontmoedigings- en ondermijningsbeleid streven we ernaar het aantal coffeeshops en shishalounges terug te brengen. In de tussentijd verplaatsen we coffeeshops steeds meer uit woonwijken;
• We moeten blijven lobbyen voor een landelijk verbod op lachgas waardoor misbruik aangepakt kan worden (bijvoorbeeld in het verkeer).' 

Op de website van CDA Rotterdam is geen informatie over Coffeeshopbeleid beschikbaar. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Rotterdam

CDA Rotterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetels. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden De coalitie in Rotterdam wordt gevormd door VVD (5) D66 (5) Groen Links (5) PvdA (5) CDA (2) ChristenUnie- SGP (1). De burgemeester van Rotterdam is Ahmed Aboutaleb (PvdA). De andere fracties in de gemeenteraad van Rotterdam zijn: Leefbaar Rotterdam (11), DENK Rotterdam (4), NIDA Rotterdam (2), Socialisten 010 (2), PVV (1), PvdD (1), 50 PLUS (1).

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

Verkiezingsprogramma CDA 2021-2025

 Nu doorpakken  

  • Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
  • Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
  • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
  • Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen.

Zie ook CDA Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600