D66 Rotterdam

D66 Rotterdam

Lijst 3 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is D66 Rotterdam?

Thuis in de wereldstad Rotterdam 2022-2026 

In het verkiezingsprogramma staat:

'Het aantal coffeeshops in Rotterdam is in de afgelopen tien jaar met een derde gedaald, terwijl de cannabisconsumptie niet is afgenomen. Het verplaatsen en sluiten van coffeeshops lost wat ons betreft niets op. Het werkt straathandel in de hand en zorgt voor (bewoners) overlast bij de overgebleven coffeeshops. Het gebruik van softdrugs is een individuele keuze voor volwassenen. We vinden het belangrijk dat Rotterdammers de vrijheid hebben om op een veilige manier softdrugs te kunnen consumeren. Daarom zetten we in op een eerlijk en rechtvaardig coffeeshopbeleid.

Onze aanpak

  • Gereguleerde wietteelt. We streven naar openheid en transparantie in de coffeeshopketen en vinden dat Rotterdam voorop moet lopen betreft het reguleren van wietteelt. Dit doen we door breed te kijken naar experimenteerruimte en lobby richting het Rijk. Door het decriminaliseren van de achterdeur van de coffeeshop, kan de politie zich concentreren op de illegale wietteelt bestemd voor de export.
  • Geen maximum. We stoppen met een maximum aantal coffeeshops; het is te rigide en draagt niet bij aan het oplossen van problemen. Doordat het huidige maximum, zien we te veel drukte bij de overgebleven coffeeshops. Bewoners hebben krijgen hierdoor last van wachtrijen op de stoep, toenemende verkeers/parkeeroverlast en dealers in hun wijk. Ook komen coffeeshops in de knel met hun maximumvoorraad. Wat ons betreft kijken we naar de vraag en een goede spreiding over de stad.
  • Het afstandscriterium. Op dit moment geldt een afstandscriterium en hebben coffeeshops binnen 250 meter afstand van een school te maken met zeer beperkte openingstijden en extra strenge controles. Dit geldt ook bij de vestiging van een nieuwe school. Onderzoeken laten zien dat het criterium geen effect heeft op het blowgedrag van jongeren. Deze symboolmaatregel zit coffeeshopeigenaren in de weg en om die reden schaffen we hem af. 
  • Voorlichting drugs- en alcoholgebruik. Het gebruik van (soft)drugs en alcohol kent een keerzijde; goede voorlichting informatie vooraf en op verkooppunten is daarom van belang. We zetten in op goede samenwerking met GGD, onderwijsinstellingen en organisaties als Jellinek.
  • Gratis testlocaties. We streven naar gratis testlocaties in de stad en op festivals waar jongeren hun drugs kunnen laten testen. Een voorbeeld is Youz Verslavingszorg waar op donderdagavonden drugs getest kan laten worden. Zo weten gebruikers wat er in hun drugs zit en pikt de GGD makkelijker signalen over vervuilde drugs op. 

Op de website van D66 Rotterdam staat een artikel van 17-04-2019 waarbij D66 Rotterdam pleit om Rotterdam aan te melden voor de wietproef en stelde daar ook raadsvragen over aan burgemeester Aboutaleb.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst D66 Rotterdam

D66 Rotterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 5 zetels. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden De coalitie in Rotterdam wordt gevormd door VVD (5) D66 (5) PvdA (5) Groen Links (5) CDA (2) ChristenUnie- SGP (1). De burgemeester van Rotterdam is Ahmed Aboutaleb (PvdA). De andere fracties in de gemeenteraad van Rotterdam zijn: Leefbaar Rotterdam (11), DENK Rotterdam (4), NIDA Rotterdam (2), PVV (1), Socialisten 010 (2), PvdD (1), 50 PLUS (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke D66? 

Verkiezingsprogramma D66 2021-2025 Een nieuw begin. Laat iedereen vrij maar niemand vallen

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing.

Coffeeshops zitten al decennialang in een vreemde spagaat. Softdrugs verkopen mag, softdrugs inkopen of telen mag niet. Hiermee leveren we coffeeshophouders over aan het criminele circuit. Dat kan zo niet langer. Het is een goede zaak dat gemeenten mogen gaan experimenteren met legale telers.
• Het is tijd een stap verder te gaan. Alle coffeeshops in Nederland moeten legaal kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest. Mensen in een coffeeshop moeten weten wat ze roken.
• Coffeeshophouders moeten terecht kunnen bij de bank voor een zakelijke rekening. Dit is essentieel voor de legale keten.

Mensen met psychische of lichamelijke klachten kunnen veel baat hebben bij drugs als medicijn. Zo zijn er naast de bekende effecten van cannabis ook kansrijke studies naar het behandelen van PTSS met MDMA en het behandelen van depressies met paddo’s. We willen inzetten op meer onderzoek naar de medicinale en therapeutische werking van drugs.
• Om de kansen die drugs kunnen bieden in onze reguliere geneeskunde ten volle te benutten, gaan we internationale samenwerking in dit onderzoek stimuleren 
• Ook de negatieve medische effecten van drugs moeten beter worden onderzocht, zoals de relatie tussen cannabis en psychoses. Risicogroepen – zoals psychiatrische patiënten en jongeren – moeten worden beschermd met effectieve voorlichting.

Het debat over welke drugs legaal en illegaal moeten zijn, duurt eindeloos. Voor ons staat voorop dat we niet alle drugs over één kam kunnen scheren.
• We willen via onderzoek in kaart brengen wanneer en op welke manier regulering voor de verschillende middelen mogelijk en verstandig is en wanneer niet.
• We willen een staatscommissie instellen die voorstellen doet om ons drugsbeleid te hervormen. Het uitgangspunt is dat de gezondheidsrisico’s van drugs zo laag mogelijk worden gehouden en de gezondheid, veiligheid en welzijn van onze samenleving als geheel zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Het huidige drugsbeleid schiet tekort. Méér bestrijding, méér drugswetten, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Sterker nog, ze leiden tot een oorlog tegen drugs die niet te winnen valt. Daarom is het streven naar een drugsvrije samenleving – de wens van veel conservatieve partijen – hopeloos naïef. Drugsgerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico's van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving voorop stellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. De internationale drugsverdragen knellen om het drugsbeleid te moderniseren. Daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in een coalition of the willing. 

D66 – Drugsmanifest: tijd voor een nieuwe drugsaanpak

Zie ook D66 Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600