Socialisten 010

Socialisten 010

Lijst 19

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk zijn Socialisten 010?

Verkiezingsprogramma Socialisten 010 2022-2026

Hierin staat:

“Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden en dat ze verspreid zijn over de stad, door versoepelingen van de regels rond de vestiging van coffeeshops. Wij pleiten voor regulering van de wietteelt, zodat er een einde komt aan het gedoogbeleid dat leidt tot criminaliteit, wietplantages die in woonwijken onder brandgevaarlijke omstandigheden functioneren en wietteelt die enkel streeft naar de productie van de grootste hoeveelheid wiet, zonder de gezondheid van de consument in het oog te houden”.

De website van Socialisten 010 bevat geen drugs/coffeeshop paragraaf.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Socialisten 010.

Socialisten 010 had de vorige gemeenteraadsverkiezing 2 zetels (ivm 2 SP-ers stapten over naar Socialisten 010) De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden De coalitie in Rotterdam wordt gevormd door VVD (5) D66 (5) Groen Links (5) PvdA (5) CDA (2) ChristenUnie- SGP (1). De burgemeester van Rotterdam is Ahmed Aboutaleb (PvdA). De andere fracties in de gemeenteraad van Rotterdam zijn: Leefbaar Rotterdam (11), DENK Rotterdam (4), NIDA Rotterdam (2), Socialisten 010 (2), PVV (1), PvdD (1), 50 PLUS (1).

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600