VVD Rotterdam

VVD Rotterdam

Lijst 2

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is VVD Rotterdam?

Verkiezingsprogramma VVD Rotterdam 2022-2026

Hierin staat:

-Woningen met illegale hennepkwekerijen worden soms niet opgerold omdat er onvoldoende capaciteit is. Ook de teams die de Bibob-toetsing uitvoeren (checken of ondernemers geen illegale activiteiten uitvoeren) lopen tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Ook moeten deze investeringen worden gebruikt voor het opsporen van corruptie. Deze problemen zijn zó groot dat we ook de aandacht zullen vragen van de landelijke politiek voor de aanpak van dit soort criminaliteit.

-Wij vinden het belangrijk om mensen te informeren over de nadelige gevolgen van criminaliteit - of het nu gaat om de verkoop of het gebruik van drugs, straatintimidatie of illegale handel in planten of dieren. Uiteindelijk geloven wij dat mensen een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun gedrag en het helpt als er met publiekscampagnes af en toe wordt herinnerd aan de negatieve gevolgen van bepaald gedrag 

-Wij willen onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van een aparte juridische status voor het havengebied, waardoor het gebied beter kan worden beveiligd. Hierbij willen wij ook onderzoeken of daarmee criminele activiteiten zoals het zogenaamde “inklimmen” om drugs uit containers te halen makkelijker kan worden opgespoord.

Van website VVD Rotterdam - artikel Patseraanpak:

‘Met drugscriminaliteit kun je veel geld verdienen. Soms wel tot €250 per uur. En daarmee kun je dure kleren en dikke auto’s kopen. Dat doen drugscriminelen dan ook. Daarmee laten ze aan de buurt zien dat misdaad loont en dat als je rijk wilt worden, je niet voor een paar euro per uur bij de Albert Heijn of Jumbo moet werken, maar ook in drugswereld moet stappen. Daarmee zijn ze een fout en gevaarlijk rolmodel in de wijk.

De patseraanpak is gericht op het afpakken van spullen die met crimineel verkregen geld gekocht zijn. Dat gebeurt door overal in de stad acties te organiseren waarbij gemeente, politie, douane, financiële recherche en FIOD samenwerken. Er wordt in de buurt op bijvoorbeeld een parkeerplek een soort ‘wasstraat’ ingericht. Vervolgens rijden motoragenten door de buurt en halen ze elke auto met een waarde van meer dan €30.000 van straat. Die auto’s gaan dan door de ‘wasstraat’ waarbij onder andere de vraag wordt gesteld hoe het kan dat je in een BMW van €200.000 rijdt terwijl volgens de gegevens van de belastingdienst een uitkering hebt. Als je die vraag niet goed kan beantwoorden, dan wordt de auto in beslag genomen. Zo pakken we foute rolmodellen aan en laten we zien dat misdaad niet loont. 

Drugscriminaliteit is een groot probleem in Rotterdam en Nederland. Het zorgt bijvoorbeeld voor liquidaties en zwaar geweld in woonwijken en drugsafvaldumps in de natuur. Maar het zorgt er ook voor dat jonge jongens op soms wel 8-jarige leeftijd worden geronseld om te werken als drugsrunner. Moeders moeten machteloos toekijken hoe hun kinderen de drugscriminaliteit worden gezogen. Onder meer omdat in de buurt waar ze opgroeien drugscriminelen de blits maken met een dure auto, scooter of dure kleren. 

Misdaad mag niet lonen. Daarom pakken we criminelen aan waar het pijn doet: in de portemonnee. We willen bijvoorbeeld dat criminelen hun met drugs verdiende geld niet kunnen uitgeven door een cashlimiet in te stellen voor luxe winkels en autoverhuurbedrijven’.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst VVD Rotterdam

VVD Rotterdam haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 5 zetels. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden De coalitie in Rotterdam wordt gevormd door VVD (5) D66 (5) Groen Lins (5) PvdA (5) CDA (2) ChristenUnie- SGP (1). De burgemeester van Rotterdam is Ahmed Aboutaleb (PvdA). De andere fracties in de gemeenteraad van Rotterdam zijn: Leefbaar Rotterdam (11), DENK Rotterdam (4), NIDA Rotterdam (2), Socialisten 010 (2), PVV (1), PvdD (1), 50 PLUS (1). 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 Ons nieuwe verhaal. Samen aan de slag

Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

 Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs.

Zie ook VVD Cannabis-Kieswijzer

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600