Jezus Leeft

Jezus Leeft

Lijst 14

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2021 – Hoe cannabisvriendelijk is JEZUS LEEFT?

Verkiezingsprogramma JEZUS LEEFT 2022-2026

Hierin staat:

‘JEZUS LEEFT wil de veiligheid voor de burger vergroten, door meer toezicht van de politie. Hiermee zal ook de criminaliteit worden terug gedrongen’.

De website van Jezus Leeft bevat geen drugs/coffeeshop paragraaf.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Jezus Leeft

JEZUS LEEFT had de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden De coalitie in Rotterdam wordt gevormd door VVD (5) D66 (5) Groen Links (5) PvdA (5) CDA (2) ChristenUnie- SGP (1). De burgemeester van Rotterdam is Ahmed Aboutaleb (PvdA). De andere fracties in de gemeenteraad van Rotterdam zijn: Leefbaar Rotterdam (11), DENK Rotterdam (4), NIDA Rotterdam (2), Socialisten 010 (2), PVV (1), PvdD (1), 50 PLUS (1).

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600