Quickscan analyse aanbod hasj en wiet in coffeeshops

In opdracht van de adviescommissie Knottnerus die werd ingesteld om de regering te adviseren over het inrichten van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ heeft het Trimbos Instituut periode 2017-2018 onderzocht hoeveel cannabisproducten (hasj en wiet) coffeeshops in Nederland gemiddeld verkopen en welke soorten of varieteiten dit betreft. Daartoe is ten eerste een analyse uitgevoerd op welke soorten de afgelopen 15 jaar zijn aangeschaft voor de THC Monitor, waarbij Trimbos de inhoud van cannabis verkocht in coffeeshops onderzocht. Ten tweede zijn (actuele) menukaarten van coffeeshops, die op het internet via www.coffeeshopsmenu.org te vinden waren, in een database gezet en geanalyseerd. Daaruit bleek dat geleidelijk aan steeds meer verschillende varieteiten worden aangeboden (gekeken op meest populaire soort was dat tot in 2004 109 soorten, tot 115 in 2008 naar 131 in 2018).

Uit de analyse van 241 menukaarten is gebleken dat in coffeeshops gemiddeld 11,7 wiet-varieteiten en gemiddeld 7,1 hasjsoorten te koop worden aangeboden. Zowel in 2004 als in 2018 blijken de wietsoorten White Widow, Power Plant, K2 en Bubble Gum in de top tien van meest populaire wietsoorten te staan. Op basis hiervan is voor het experiment gesloten cannabisketen geadviseerd om te werken met 10-15 wiet-varieteiten en 5 tot 10 hasjsoorten. Ook dient te worden overwogen om al dan niet voorgedraaide joints aan te bieden, aangezien niet alle coffeeshopbezoekers zelf hun joints draaien.

Reflectie: Bij de vraag naar voldoende variatie bij een gereguleerd aanbod is vanuit de branche echter niet expliciet aangegeven dat dit gaat om de variatie per coffeeshop binnen het experiment; nu wordt het uitgelegd dat er variatie is qua soorten cannabis, alleen worden dit in experiment-verband dan wel in elke deelnemende coffeeshop aangeboden, waarmee coffeeshops qua menu-voering zich binnen het experiment niet meer van elkaar kunnen onderscheiden.
Zie ook BCD blog-artikel van 4-7-2018

Trimbos, mei 2018

Onderzoeken

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600