Hoe wordt THC gemeten bij rijden onder invloed?

Samenvatting/vertaling How are marihuana and THC levels measured among drivers? Naseem S Miller 03-10-2023. Met de verdergaande regulering van de cannabismarkt in Nederland, maar ook in Luxemburg en Duitsland staat het onderwerp rijden onder invloed van cannabis in de berlangstelling. Zeker indien je met een speeksel en bloedtest gepakt wordt en je meer dan een keer in de maand blowt, heeft dat nogal wat gevolgen ( max 3,0ug THC per liter): strafbeschikking a 850 euro van het OM en indien je hiermee instemt dus een strafblad, 3000 euro boete (+ CBR-onderzoekskosten a 433+882 euro), een verplichte CBR cursus 1099 per juli 2033 en ontzegging van de rijbevoegdheid, maar hoe wordt dat percentage eigenlijk vastgesteld? (red.....zou dat effect voor de jurisprudentie kunnen krijgen?) Bij onderstaand vertaald en samengevat Amerikaans journalist resource artikel wordt dit onderwerp onder de loep genomen. 

 

Terwijl de legalisatie van cannabis  de VS overspoelt, worstelen onderzoekers en beleidsmakers met een groeiend probleem voor de openbare veiligheid: rijden onder invloed van cannabis. Welke uitdagingen heeft het stellen van wettelijke limieten voor THC in lichaamsvloeistoffen en wat toont onderzoek aan over hoe cannabisgebruik autorijden beïnvloedt?

Terwijl het gebruik van cannabis blijft stijgen en de legalisering van cannabis op staatsniveau in de VS onverminderd door gaat, worstelen onderzoekers en beleidsmakers met een groeiend probleem voor de openbare veiligheid: rijden onder invloed van cannabis.

Het probleem is niet eenvoudig aan te pakken, omdat, in tegenstelling tot alcohol, dat vaste drempels voor beperkingen kent, de maatstaven voor de effecten van cannabis op autorijden nogal ongrijpbaar blijven.

“Dat soort diepgaande kennis hebben we momenteel niet en dat komt niet doordat we het niet proberen”, zegt Dr. Guohua Li , hoogleraar epidemiologie en oprichter en directeur van het Center for Injury Science and Prevention aan de Columbia University.

“Cannabis verschilt in belangrijke opzichten heel erg van alcohol”, zegt Li, die verschillende onderzoeken heeft gepubliceerd over cannabis en autorijden. “En een daarvan is dat het effect van cannabis op cognitieve functies en gedrag veel onvoorspelbaarder is dan alcohol. Over het algemeen is alcohol een depressivum. Maar cannabis zou op het centrale zenuwstelsel kunnen inwerken als een deprimerend, stimulerend en hallucinerend middel.”

Pogingen om een blaastest te maken om het THC-gehalte te meten, de belangrijkste psychoactieve stof die in de cannabisplant wordt aangetroffen, zijn grotendeels mislukt, omdat “het THC-molecuul veel groter is dan ethanol en zijn gedrag na inname heel anders is dan dat van alcohol”, zegt Li. .

Momenteel zijn bloed- en speekseltesten de twee meest gebruikte methoden om de THC-concentratie te meten om bestuurders met een beperking te identificeren, hoewel er voortdurend discussie bestaat over de betrouwbaarheid ervan.

Cannabis en autorijden

 “Hoewel is aangetoond dat cannabis en veel andere drugs de rijprestaties verminderen en in verband worden gebracht met een verhoogd ongevalsrisico, zijn er aanwijzingen dat, in vergelijking met alcohol, het bewustzijn over de potentiële gevaren van autorijden na het gebruik van andere drugs lager is”. Veel Amerikaanse volwassenen beschouwen het dagelijks gebruik van cannabis of de blootstelling aan de rook ervan als veiliger dan tabak, ook al wijst onderzoek anders uit .Verschillende onderzoeken hebben de invloed van cannabis op het autorijden aangetoond: Cannabisgebruik kan het vermogen van bestuurders om op te letten verminderen, vooral wanneer ze meerdere taken uitvoeren, zo blijkt uit onderzoek. Het vertraagt ​​ook de reactietijd en kan de coördinatie belemmeren.

“De combinatie is dat je mogelijk mensen hebt die gevaren later opmerken, langzamer remmen en mogelijk zelfs de gevaren niet eens opmerken, omdat ze zich niet kunnen concentreren op concurrerende dingen op de weg”, zegt dr. Daniel Myran, assistent-professor bij de afdeling Onderzoeker huisartsgeneeskunde en gezondheidszorg aan de Universiteit van Ottawa. “We moeten nadenken over wat volksgezondheidsmaatregelen en verschillende beleidsinterventies zijn om de schade als gevolg van rijden onder invloed van cannabis te verminderen.”

Het instellen van een wettelijke limiet voor rijden onder invloed van cannabis

Het instellen van een wettelijke limiet voor rijden onder invloed van cannabis is niet eenvoudig geweest. Landen als Canada en sommige Amerikaanse staten zijn een bepaald THC-gehalte in het bloed overeengekomen, meestal tussen 1 en 5 nanogram per milliliter. Toch is uit sommige onderzoeken gebleken dat deze limieten zwakke indicatoren zijn voor rijden onder invloed van cannabis.

Toen Canada in 2018 recreatieve marihuana legaliseerde, keurde het ook een wet goed die het illegaal maakte om te rijden met een THC-gehalte in het bloed van meer dan 2 nanogram. De straffen zijn zwaarder voor THC-waarden in het bloed boven 5 nanogram. De bloedtest wordt gedaan op het politiebureau voor mensen die zijn aangehouden en geacht worden een drugsstoornis te hebben.

In de VS hebben vijf staten – Ohio, Illinois, Montana, Washington en Nevada – ‘per se wetten’, die een specifieke hoeveelheid THC in het bloed van de bestuurder vaststellen als bewijs van slecht rijgedrag, aldus de National Conference of State Legislatures . Die grens ligt tussen de 2 en 5 nanogram THC per milliliter bloed.

Colorado heeft ondertussen een 'toegestane gevolgtrekkingswet', die stelt dat het toegestaan is om aan te nemen dat de bestuurder onder invloed was als het THC-gehalte in het bloed 5 nanogram per milliliter of hoger is, aldus NCSL .

Twaalf staten, waarvan de meeste een of andere vorm van gebruik van cannabis hebben gelegaliseerd, hanteren nultolerantiewetten voor elke hoeveelheid van bepaalde drugs, waaronder THC, in het lichaam.

De overige staten hebben wetten voor ‘rijden onder invloed van drugs’. Onder deze staten, Alabama en Michigan, is volgens NCSL een testprogramma voor orale vloeistoffen langs de weg opgesteld om bestuurders te screenen op marihuana en andere drugs .

In mei van dit jaar publiceerde het Amerikaanse ministerie van Transport een definitieve regel die werkgevers toestaat speekseltesten te gebruiken voor chauffeurs met een commerciële licentie, inclusief vrachtwagenchauffeurs. De regel, die in juni van kracht werd , stelt de THC-limiet in speeksel vast op 4 nanogram.

Speekseltests kunnen THC gedurende 8 tot 24 uur na gebruik detecteren, maar de tests zijn niet perfect en kunnen resulteren in vals-positieve resultaten, wat ertoe leidt dat sommige wetenschappers tegen het gebruik ervan in willekeurig geselecteerde stuurprogramma's pleiten.

In een rapport uit 2021 concludeerde het Amerikaanse National Institute of Justice, de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van het ministerie van Justitie, dat THC-niveaus in lichaamsvloeistoffen, waaronder bloed en speeksel, “geen betrouwbare indicatoren waren voor marihuana-intoxicatie.”

Onderzoek naar cannabis en autorijden

In de afgelopen twintig jaar hebben veel onderzoeken aangetoond dat het gebruik van cannabis de rijvaardigheid kan belemmeren. Er zijn echter discussies gaande over wat de beste manier is om het THC-gehalte in bloed of speeksel te meten. Hieronder belichten en vatten we een aantal recente onderzoeken samen die dit probleem aanpakken. De onderzoeken zijn gerangschikt op volgorde van publicatiedatum.

Zijn bloed- en mondvocht-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) en metabolietenconcentraties gerelateerd aan stoornissen? Een meta-regressieanalyse
Danielle McCartney, et al. Neurowetenschappen en biogedragsrecensies, maart 2022.

Samenvatting : Veelgebruikte THC-metingen zijn mogelijk geen sterke indicatoren voor rijstoornissen. Hoewel er een verband bestaat tussen bepaalde biomarkers, zoals de THC-concentratie in het bloed en verminderde rijvaardigheid, is deze correlatie vaak zwak. De studie onderstreept de noodzaak van meer genuanceerd en alomvattend onderzoek over dit onderwerp, vooral nu cannabisgebruik wijdverbreider wordt en juridisch geaccepteerd wordt.

De effecten van cannabis en alcohol op rijprestaties en rijgedrag: een systematische review en meta-analyse
Sarah M. Simmons, Jeff K. Caird, Frances Sterzer en Mark Asbridge. Verslaving, januari 2022.

Samenvatting : Deze meta-analyse van experimentele rijstudies, inclusief rijsimulaties, bevestigt dat cannabis de rijprestaties schaadt, in tegenstelling tot sommige opvattingen dat het de rijvaardigheid zou kunnen verbeteren. Cannabis heeft invloed op de laterale controle en snelheid; doorgaans wordt het aantal rijstrookafwijkingen vergroot terwijl de snelheid wordt verlaagd. De combinatie van alcohol en marihuana lijkt erger dan beide afzonderlijk, wat het idee in twijfel trekt dat ze elkaar opheffen.

Legalisatie van cannabis en detectie van tetrahydrocannabinol bij gewonde bestuurders
Jeffrey R. Brubacher, et al. The New England Journal of Medicine, januari 2022.

Samenvatting : Na de legalisering van recreatieve marihuana in Canada was er een opmerkelijke toename van het aantal gewonde bestuurders die positief testten op THC, vooral onder degenen van 50 jaar of ouder. Deze stijging van het aantal cannabisgerelateerde rij-incidenten deed zich zelfs voor toen nieuwe verkeerswetten tot doel hadden rijden onder invloed van cannabis te ontmoedigen. Deze opleving begon voordat de legalisatie officieel werd, mogelijk als gevolg van de perceptie dat cannabisgebruik binnenkort legaal of illegaal zou zijn, maar niet werd afgedwongen. De gegevens suggereren dat, hoewel legalisering brede maatschappelijke gevolgen heeft, er meer alomvattende strategieën nodig zijn om rijden onder invloed van cannabis te ontmoedigen en het publieke bewustzijn over de risico’s ervan te vergroten.

Cannabis en autorijden
Godfrey D. Pearlson, Michael C. Stevens en Deepak Cyril D'Souza. Grenzen in de psychiatrie, september 2021.

Samenvatting: Rijden onder invloed van cannabis is een groeiend probleem voor de volksgezondheid, en uit onderzoeken blijkt dat dergelijke bestuurders een grotere kans hebben betrokken te raken bij auto-ongelukken, aldus dit overzichtsartikel. Chauffeurs hebben minder last van cannabis dan van alcohol of cocaïne, maar de verwachting is dat het probleem zal escaleren naarmate de legalisering en het gebruik van cannabis toenemen. In tegenstelling tot alcohol maken de eigenschappen van THC het een uitdaging om op basis van testresultaten de directe mate van verslechtering te bepalen. De huidige tests langs de weg ontberen de nauwkeurigheid bij het opsporen van echte bestuurders met een cannabisstoornis, wat tot mogelijke onterechte veroordelingen kan leiden. Bovendien is er een dringende behoefte aan onderzoek naar de gecombineerde effecten van alcohol en cannabis op autorijden, evenals naar de impact van opkomende populaire vormen van cannabis, zoals concentraten en eetwaren. De auteurs bevelen publieke bewustmakingscampagnes aan over de gevaren van autorijden onder invloed van cannabis, vergelijkbaar met de campagnes tegen rijden onder invloed, om misvattingen aan te pakken. Beleidsmakers moeten prioriteit geven aan op wetenschap gebaseerde beslissingen en verder onderzoek op dit gebied aanmoedigen.

Demografische en op beleid gebaseerde verschillen in gedrag en houding ten opzichte van autorijden na marihuanagebruik: een analyse van de verkeersveiligheidscultuurindex 2013–2017
Marco H. Benedetti, et al. BMC Research Notes, juni 2021.

Samenvatting : Uit het onderzoek, gebaseerd op een Amerikaans onderzoek, blijkt dat jongere, lage inkomens, laagopgeleide en mannelijke deelnemers toleranter waren ten aanzien van autorijden na het gebruik van marihuana. Met name degenen in staten die medische marihuana legaliseerden, rapporteerden vaker autorijden na gebruik, wat aansluit bij onderzoeken die wijzen op een hogere prevalentie van THC-detectie bij bestuurders uit deze staten. Hoewel de meerderheid autorijden na marihuanagebruik als gevaarlijk beschouwt, is niet al het onderzoek het eens over de schadelijke effecten ervan. Bestaande onderzoeken benadrukken dat marihuana de motorische vaardigheden en executieve functies beïnvloedt, maar de directe correlatie met het ongevalsrisico blijft ter discussie, gezien de variaties in individuele tolerantie en hoe lang THC in het systeem blijft.

Rijden onder invloed van cannabis: een raamwerk voor toekomstig beleid
Robert M. Chow, et al. Anesthesie en analgesie, juni 2019.

Samenvatting: De studie presenteert een conceptueel raamwerk dat zich richt op vier hoofddomeinen: legalisatie, rijden onder invloed van cannabis, beperkingen aan de bestuurder en motorvoertuigongevallen. Met de toenemende legalisering van cannabis is er een verwachte stijging van het aantal gevallen van rijden onder invloed van cannabis. De auteurs verdelen marihuanagebruikers in zeldzame gebruikers die aanzienlijke beperkingen vertonen met verhoogde THC-bloedwaarden, chronische gebruikers met minimale beperkingen ondanks hoge THC-waarden, en gebruikers met consistente psychomotorische tekorten. De huidige uitdagingen liggen in het gebrek aan gestandaardiseerde regelgeving voor bestuurders die worden beïnvloed door cannabis, voornamelijk vanwege de variabiliteit van staat tot staat en het ontbreken van een federale wettelijke limiet voor THC-waarden in het bloed. Europese landen hebben echter drempelwaarden voor het THC-gehalte in het bloed vastgesteld, variërend van 0,5 tot 50. 0 microgram per liter, afhankelijk van of er bloed of bloedserum wordt getest. De auteurs suggereren het gecombineerde gebruik van alcohol- en THC-bloedtesten met een psychomotorische evaluatie door een getrainde professional om de mate van stoornissen te bepalen. Het artikel benadrukt het belang van het creëren van een gestructureerd beleidskader, gezien de toenemende acceptatie en gebruik van marihuana in de samenleving.

Onderzoeken

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600