Cannabis & het klimaat – ecologische voetafdruk en energieverbruik bij binnenteelt

Cannabis and Climate – the carbon footprint and energy use of indoor cultivation

Transnational Institute, oktober 2022 (6 blz). Vertaling/samenvatting: 

-De milieu impact dient te worden meegewogen bij het debat over cannabis regulering, omdat de hoge CO2 voetafdruk bij binnenteelt* locaties de milieudoelstellingen in gevaar kunnen brengen.

-De CO2 voetafdruk bij de productie van 1 kilo binnen gekweekte cannabis varieert van 2300 tot 5200 kg CO2, wat gelijk staat aan het verbranden van 900 tot 2000 liter benzine.

-De energie die voor belichting en klimaatbeheersing bij binnenteelt wordt gebruikt kan oplopen tot 5000 kilowattuur (kwh) elektriciteit per kilo gedroogde toppen.

-Voor Duitsland, voor het totaal binnen gekweekte hoeveelheid cannabis voor de recreatieve markt wordt die op 400 megaton (mt) per jaar geschat, wat vergelijkbaar is met het totaal aan benodigde elektriciteit van een stad als Keulen, de vierde grootste stad van Duitsland met meer dan 1,1 miljoen inwoners.

-Het idee dat kwaliteit en veiligheid alleen kan worden bereikt via binnenteelt is een mythe die de cannabismarkt in de richting duwt als een van de meest CO2 intensieve industrieën.

-Bewijs uit de praktijk van de buitenteelt laat zien dat de basisstandaard adequaat kan worden bereikt door het volgen van Good Agricultural and Collection Practise (GACP).

-Waar het binnenlandse klimaatcondities buitenteelt moeilijker maakt, dan zou de beste keus zijn om import toe te laten vanuit plaatsen die betere buitenkweek condities hebben in plaats van de teelt naar binnen te verplaatsen.

-Een reguleringsmodel die alleen binnenteelt toelaat zal de resulteren in een toename aan CO2 en energieverbruik, inclusief in vergelijking tot de huidige illegale markt.

-Import uit traditioneel producerende landen zou ook legale werkgelegenheid geven voor kleine boeren die momenteel afhankelijk zijn van de illegale teelt.

-Gelet op de wereldwijde klimaat en energiecrisis, is er een reden om duurzame buitenkweek te bevorderen en gecertificeerde import uit traditioneel zuidelijk producerende landen toe te staan.   

*Binnenteelt & kasteelt: ‘The difference in terms of energy use between indoor and greenhouse cultivation is difficult to quantify. Per square meter, greenhouses use much less electricity for lighting, but because of lower yields the savings per kg of cannabis produced are probably not more than around 25 per cent, according to one study in the U.S. based on limited data’.

A propos:

Veranderingen bij cannabisregulering is bedoeld om culturele, milieu en sociale rechtvaardigheid misbruik te controleren, echter heeft de cannabismarkt momenteel weinig economische modellen die rechtvaardigheid, respect voor het milieu of de verschillen tussen het rijke Noorden en arme Zuid adresseren bevorderen.  De factor buitenteelt hierbij zou betekenen dat de technologisch meest elegante, duurzame, ethische en economisch realistische benadering wordt gekozen om de stijgende energie en milieubezwaren van cannabisteelt te ondervangen.
Buitenteelt is onderhevig aan weerscondities en kruisbestuiving kan leiden tot achteruitgang van de kweeksoorten. Illegale buitenteelt aanpassen aan de legale standaarden van gereguleerde markten (zoals AHPA of GACP bij medicinale cannabis) is zeker geen gemakkelijke omslag om te maken, maar het idee dat deze problemen alleen opgelost kunnen worden door de teelt naar binnen te verplaatsen is een mythe die de legale cannabismarkt in de richting duwt om een van de meest CO2 intensieve industrieën te worden.

'Binnenteelt in een zich steeds meer opwarmende wereld is een niet essentiële en onbetaalbare luxe geworden'.

Onderzoeken

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600