Cannabis contaminanten

In 23 van 25 nederwiet samples afkomstig van verschillende coffeeshops zijn restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. De hoeveelheden zijn dermate laag dat het geen risico vormt voor de gezondheid van gebruikers. Dit geldt voor de consumptie van nederwiet in de vorm van thee en voor gerookte nederwiet. Er zijn geen giftige plantenschimmels (aflatoxines) aangetroffen. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM van 19-01-2016, waar via een vergunning van het Trimbos Instituut in opdracht van VWS monsters zijn genomen en onderzocht op de aanwezigheid van vervuilende stoffen; aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en aflatoxines. Er zaten niet te grote hoeveelheden of verboden bestrijdingsmiddelen in nederwiet, relevant om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Mensen die om medische redenen wiet gebruiken nemen die namelijk niet altijd af bij de apotheek, ook al is die gamma-gestraald en dus vrij van schimmels.

In 23 van de 25 monsters zijn één of meerdere bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In 11 monsters was de hoeveelheid hoger dan de grens die in de kruidengeneesmiddelenrichtlijn wordt gesteld. Eén monster bevatte een verboden bestrijdingsmiddel, maar ook deze concentratie was dermate laag dat het geen risico voor de gezondheid vormt.

Reflectie - Bij deze studie is uitgegaan van verontreinigingsnormen die bij kruidengeneesmiddelen gelden, echter is een Amerikaanse referentie  van het verbranden van pesticiden in het geval van roken van cannabis ook m.b.t tabak vreemd genoeg niet genoemd. Ook is het opmerkelijk dat in 23 van de 25 onderzochte samples uberhaupt bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen, wat de vraag oproept wat de resultaten bij een grotere steekproef zouden zijn en waarom er niet vaker op ‘additives’ wordt onderzocht, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse Trimbos monitor en ook relevant in geval van CBD-olie-productie waarbij grotere hoeveelheden cannabis voor nodig is en concentraties van contaminanten daarbij dus hoger uit kunnen vallen.
Ook frappant is dat resultaten van dit onderzoek niet aan de coffeeshops van wie de monsters afkomstig waren zijn gecommuniceerd. Ook is niet genoemd dat coffeeshops met een door de overheid verstrekte gedoogbeschikking niet in de gelegenheid worden gesteld om op structurele wijze de samenstelling van de aangeboden middelen te kunnen laten testen, zoals op de aanwezigheid van pesticiden. En daardoor dus niet de garantie van ‘schone wiet’ kunnen borgen, ongeacht welke kruidengeneesmiddelen normen al dan niet zouden gelden. (Determination of pesticide residues in cannabis smoke - Sullivan, Elzinga & Raber, 2013)

Onderzoeken

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600