EMCDDA's cannabis wetgeving in Europa

Het Europees Drugsagentschap (EMCDDA) publiceerde in juni 2023 het rapport van 57 bladzijden: Cannabis laws in Europe questions and answers for policymaking ofwel “Cannabiswetten in Europa: vragen en antwoorden voor het beleid” die ingaat op welke vormen van regulering worden overwogen en welke soorten cannabis gecontroleerd worden en beantwoord veelgestelde vragen met betrekking tot cannabiswetgeving in Europa;  

PART 1: Why is defining cannabis important? Waarom is het definieren van cannabis belengrijk?
PART 2: What are countries’ international obligations to control cannabis? Wat is de cannabiscontrole van landen gelet op de internationale verplichtingen? 
PART 3: How do EU countries respond to illegal use and supply of cannabis? Hoe reageren EU landen op illegaal gebruik en toelevering van cannabis?
PART 4: Is there a trend towards cannabis regulation in Europe — and if so, why? Welke trends zijn er rond cannabisregluering in Europa - en zo ja, waarom?
PART 5: What laws cover medical and commercial cannabis-derived products? Welke wetten betreffen medische en commerciele cannabis-producten?

De focus van het rapport ligt voornamelijk op het recreatieve gebruik van cannabis en de voortdurende ontwikkelingen op dit gebied. Dat wil niet zeggen dat zaken op het gebied van de regulering van cannabis en cannabinoïden voor industriële, therapeutische, voedsel- of cosmetische doeleinden onbesproken blijven. Integendeel! Het beleidslandschap rond cannabis is ook ingewikkeld doordat cannabisproducten steeds diverser worden, waaronder extracten en eetbare producten met een hoog THC-gehalte, evenals CBD-producten met een laag THC-gehalte.

Het rapport geeft een overzicht van enkele recente veranderingen in het cannabisbeleid in Europa. In de afgelopen 20 jaar is de algemene trend in nationale wetten in Europa geweest om de straffen voor kleine cannabisbezitsovertredingen te verminderen of zelfs te verwijderen, en wat blijkt? “Nauwelijks een consistent of direct verband tussen strafmaat en gebruik van cannabis”

Betreft de registraties van nieuwe cannabissoorten in Europa: In de periode 1999-2015 waren er 22 registraties voor nieuwe cannabissoorten, dit betrof soorten vanuit zaad voor vezel, olie en pulp. Tussen 2018-2021 waren er daarentegen 300 registraties, meeste van Nederlandse, Spaanse en Italiaanse origine; 80% van deze aanvragen was voor andere dan vezel doeleinden (vegetatieve propagatie). De vraag is wanneer er binnen Europa aandacht komt voor de registraties van oude cannabissoorten (dus een genenbank met o.a (Europese) landrassen)...

 

 

Onderzoeken

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600