Michelle Bruijn's dissertatie De alternatieve oorlog tegen drugs

Vertaling samenvatting van Michelle Bruijn's dissertatie (6 hoofdstukken, RUG, 20 mei 2021): The alternative War on drugs, drug evications, cannabis regulations and the legal consequences of adapting to the limitations of criminal law in the field of drug control.

De alternatieve oorlog tegen drugs, sluitingen vanwege drugs (damoclesbeleid), cannabis regulering and de wettelijke consequenties van het aanpassen aan de beperkingen van criminele opsporing op het terrein van drugs controle.

Verschillende onderzoekers bevestigen dat het criminele opsporingsapparaat gefaald heeft in het verminderen van drugsconsumptie en het beteugelen van drugsgrelateerde misdaad; ze stellen dat de oorlog tegen drugs afneemt en aan zijn eind sputtert. Alhoewel, Bruijn's onderzoek laat zien dat de oorlog tegen drugs vernderd is en niet zo zeer afneemt. Landen hebben zich aangepat aan de beperkingen van criminele opsporing. Bruijn's these richt zich op twee aanpassingen, 1. de (re)regulering van cannabis in Canada en Nederland en 2. het gebruik van uithuiszettingen om drugs-gerelateerde misdaad tegen te gaan in Nederland en Amerika. Bruijn heeft hiervoor drie verschillende onderzoeksmethoden gebruikt om deze twee ontwikkelingen te onderzoeken:

-leerstelling van wettelijke onderzoeksmethoden,
-vergelijkende wettelijke onderzoeksmethoden en
-kwantitatieve onderzoeksmethoden.

o.a door vonnisen via rechtspraak te analyseren.

Bruijn's dissertatie laat zien dat de beperkingen van het criminele opsporings apparaat tot verschillende jurisdicties heeft geleid om het gebruik te liberaliseren of bevrijden, evenals het bezit, de verkoop en productie van cannabis. In 2018 werd Canada het eerste G7 land die officieel de regulering van de gehele cannabismarkt toestond. Nederland wende zich een tijd geleden al van een bestraffend verbodsregime door op kleine shaal verkoop van cannabis in coffeeshops toe te staan. De Nederlandse overheid besloot recentelijk om in 2021 te beginnen met experiment met gereguleerde cannabisproductie. De VN drugsverdragen lijken niet langer een obstakel te zijn voor beide landen. Sterker, beide landen hebben internationale kritiek gekregen voor het liberale cannabisbeleid, maar er volgden verder geen enkele repercussies op. 

Een andere manier om om te gaan met de falende criminele opsporing is door gebruik te maken van bestuurs- en privaat recht. Achter drugsactiviteiten ligt niet alleen meer de dreiging van een straf, maar ook de dreiging om je huis kwijt te raken. Een groot voordeel van bestuurs en privaat recht is dat deze wetsgebieden minder bescherming bieden dan het strafrecht. Bruijn's onderzoek laat zien dat de wettelijke bescherming die geboden wordt gedurende rechtszaken over uithuiszettingen in Nederland en Amerika het gebrek aan wettelijke verdediging niet compenseert. in feite staan zowel het recht op een eerlijk proces en het recht op wonen onder grote spanning. Nederland en Amerika hebben de strijd tegen drugsgerelateerde misdaad aangepast aan de beperkingen van het strafrecht, maar Bruijn's onderzoek laat zien dat de wettelijke bescherming geboden door de mensenrechten nog niet doorgedrongen is in het domein van de alternatieve oorlog tegen drugs.  

Samen met Michel Vols verzorgt Michelle Bruijn de evaluatie betreft de proportionaliteit van Wet Damocles voor het WODC, nav een motie hierover van Michiel van Nispen (SP) in 2018, deze wordt na de zomer van 2021 verwacht. 

 

Onderzoeken

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600