Uitgelicht - Groningen

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Groningen zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Aan de hand van enkele citaten uit de verkiezingsprogramma en een stelling uit de stemwijzer kan antwoord op deze vraag worden gegeven:

                                                                                            Voorlichting

CDA wil periodieke rioolcontroles op drugssporen en inzet op voorlichting en preventie van harddrugs.
Student en Stad wil graag een nachtstadhuis waar overdag op een laagdrempelige manier drugs kan worden getest.

                                                                           Experiment gesloten coffeeshopketen 

ChristenUnie wil einde aan gedoogbeleid en is kritisch over de wietproef.
D66, PvdA en SP staan positief ten aanzien van de wietproef.
GroenLinks Teelt en verkoop van wiet legaliseren en reguleren. Daarmee halen we wiet uit het criminele circuit. De gemeente Groningen loopt voorop bij landelijke experimenten die dit mogelijk maakt.
Stadspartij Groningen is er ook positief over maar vraagt zich wel af of de strenge regels zoals verplichte deelname van alle coffeeshops anders kan.
PvdD is voorstander van legale duurzame biologische wietteelt en wil geen nieuwe coffeeshop in de buurt van scholen. 

De gemeenteraad van Groningen heeft in totaal 45 zetels De coalitie in de gemeente Groningen bestaat uit GroenLinks (11), PvdA (6), D66 (5) en ChristenUnie (3). De burgemeester van Groningen is Koen Schuiling (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Groningen SP (5), VVD (4), ChristenUnie (3), PvdD (3), CDA (2), 100% Groningen (2), stadspartij voor Stad en Ommeland (2), Student en Stad (1), PVV (1) 

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’

ONEENS

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ PvdA is het met deze stelling ONEENS: ‘Groningen heeft voldoende coffeeshops. Meer is nu ook niet aan de orde. Wel is de PvdA voor deelname aan het wietexperiment. Het strafbaar stellen van wietteelt, terwijl het wel verkocht mag worden, speelt de georganiseerde misdaad in de hand. Legalisering kan de criminaliteit verminderen.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ VVD is het met deze stelling ONEENS: ‘Alhoewel we vinden dat de vestiging van ondernemingen mogelijk moet zijn, past hier terughoudendheid. In onze gemeente zijn nu 12 geregistreerde coffeeshops, dat lijkt voldoende. Wij willen onze ogen niet sluiten voor de criminele organisaties die veelal hierbij betrokken zijn.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ ChristenUnie is het met deze stelling ONEENS: ‘Overmatig alcohol- en drugsgebruik is niet onschuldig, omdat het leidt tot verslaving, gezondheidsklachten, overlast en criminaliteit. De CU vindt dat het aantal coffeeshops daarom niet uitgebreid moet worden. Er moet juist meer ingezet worden op preventie en voorlichting.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ CDA is het met deze stelling ONEENS: ‘’Er is geen behoefte aan groei van het aantal coffeeshops.”

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ Stadspartij 100% voor Groningen is het met deze stelling ONEENS: ‘De gemeente heeft momenteel genoeg coffeeshops. Indien er ruimte is voor extra vergunningen kunnen die alleen vergeven worden aan partijen die buiten het centrum coffeeshops openen, niet in woonomgevingen en niet in de buurt van scholen.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ PVV is het met deze stelling ONEENS: ‘Nog meer coffeeshops dragen bij aan de verpaupering van onze binnenstad.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ Partij voor de Noorden is het met deze stelling ONEENS: ‘Er zijn al veel coffeeshops. Drugsverslaving is een groot probleem binnen de gemeente Groningen. We moeten niet verergeren met nog meer coffeeshops.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ Teunis Dokter is het met deze ONEENS: ‘Er zijn al genoeg coffeeshops in de stad Groningen. Nog meer coffeeshops toestaan is daarom helemaal niet nodig.’

"De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan" Een aantal van 18 van de 45 zetels in gemeenteraad Groningen is het met deze stelling ONEENS. 

 EENS 

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ D66 is het met deze stelling EENS: ‘D66 is blij dat Groningen meedoet aan het experiment om de wietteelt te reguleren. D66 wil dat coffeeshops niet meer een kwestie van veiligheid zijn, maar van volksgezondheid. Als er ondernemers zijn die mee willen doen met de nieuwe manier, dan juichen wij dat van harte toe.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ Groen Links Groningen is het met deze stelling EENS: ‘We willen de teelt en handel van softdrugs legaliseren, zodat de handel en kwaliteit van softdrugs gecontroleerd wordt en de drugscriminaliteit afneemt. Verkopers van softdrugs moeten dan een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen, dat geldt ook voor nieuwe coffeeshops.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ SP is het met deze stelling EENS: ‘Er is geen principieel bezwaar tegen nieuwe cooffeeshops. Het huidige aantal lijkt te voldoen.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ BVNL is het met deze stelling EENS: ‘Een grote concurrentie kan misschien de illegale handel aan banden leggen.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ FvD is het met deze stelling EENS: ‘Als er uit onderzoek blijkt dat hier op een bepaalde plak vraag naar is, moet de vestiging van een nieuwe coffeeshop mogelijk zijn.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ PvdZ is het met deze stelling EENS: ‘Wij willen drugs legaliseren, ook om zo het verdienmodel van de drugscriminaliteit die de rechtsstaat ondermijnt, weg te nemen. Het moet voor volwassenen een vrije keuze zijn om al dan niet drugs te gebruiken. Productcontrole, hulp en belastingheffing passen daarbij.’

Stemwijzer Groningen van ProDemos bevat de stelling: ‘De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan.’ Student en Stad is het met deze stelling EENS: ‘Drugs zijn voor ons geen taboe en we vinden dat voor coffeeshops geen strengere eisen moeten gelden dan voor een winkel of een cafe.’

"De gemeente moet de vestiging van nieuwe coffeeshops toestaan" Een aantal van 21 leden van 45 leden in de gemeenteraad  Groningen is het met deze stelling EENS.  (PvdD (3) deed niet mee aan de stemwijzer).

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk: D66, SP en GroenLinks 

BVNL, VVD, PVV en FvD hebben geen lokale (soft)drugs-paragraven, dus zal hiervoor meer naar het programma en stemgedrag van deze partijen landelijk moeten worden gekeken om iets over de mate van cannabisvriendelijkheid te kunnen zeggen: PVV is dan het minst cannabisvriendelijk. En BVNL en FvD het meest cannabisvriendelijk te noemen.

Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk. 

Voor wie zich verder wil verdiepen, zie Achtergrondinformatie – Groningen

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600