Uitgelicht - Eindhoven

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Eindhoven zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Regulering/legalisering

ChristenUnie Eindhoven - De ChristenUnie heeft ingestemd met een pilot om te komen tot betere regulering onder strikte voorwaarden. Onze uitgangspunten blijven: De gezondheid van de inwoner en terugdringing van de criminaliteit. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden.

GroenLinks Eindhoven - Drugs: GroenLinks wil softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s legaliseren.

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven - Het legaliseren van softdrugs kan (!) leiden tot vermindering van de straathandel. Maar de LPF denkt dat dit een illusie is. Ook softdrugs zijn op termijn verslavend en zijn gevaarlijke roes- en genotsmiddelen.

PvdD Eindhoven - Eindhoven staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch 

Preventie en voorlichting

CDA Eindhoven - Het Eindhovens Preventieakkoord, dat ambities heeft bij het bestrijden van roken, overgewicht, eenzaamheid en alcohol en drugs, moeten we voortzetten en uitbreiden.

GroenLinks Eindhoven - Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol.

Piratenpartij Eindhoven - Voorlichting (vooral aan de jeugd) over drugsgebruik en benadrukken van de negatieve invloed op gezondheid, verkeersveiligheid, milieu, leefomgeving en veiligheid. Maar ook het recht van zelfbeschikking respecteren en het gebruik niet verbieden (tenzij in het verkeer). Wel gezondheidszorg bieden voor verslaafden.

PvdD - De schoolwijkagent keert terug op middelbare scholen. Een agent die de school en de leerlingen kent, een vertrouwensband met hen opbouwt, en regelmatig langskomt om op een laagdrempelige manier te praten over bv. drugs, wapens, loverboys en (cyber)pesten kan veel leed voorkomen en zorgen voor een veiligere en betere sfeer op scholen." 

Handhaving

ChristenUnie Eindhoven - De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde criteria. 

                    Vestigingsbeleid                   

Piratenpartij Eindhoven – (Actie tegen overlast van straatdealers) en meer en betere spreiding van coffeeshop.

PvdD Eindhoven - Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.

 

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Eindhoven zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk: Piratenpartij Eindhoven, GroenLinks Eindhoven en de PvdD Eindhoven.

 

Wie zich verder wil verdiepen, zie: Achtergrondinformatie - Eindhoven

 

UIT 2018

Politieke Avond Eindhoven 15 maart 2017

 

 

 

 

Achtergrondinformatie - Eindhoven

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600