VVD Eindhoven

VVD Eindhoven

Lijst 1

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is de VVD Eindhoven?

Eindhoven, de stad van transformatie - Verkiezingsprogramma VVD Eindhoven 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

Niets betreffende cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Van de website:  De Eindhovense VVD -  Geen wietexperiment in de Regio  

“Eindhoven zal zich niet aanmelden voor een Wietexperiment bij de landelijke overheid. De Eindhovense VVD volgt de burgermeester hierin. Het huidige experiment lijkt ontworpen om te falen. De Eindhovense VVD wil wel een experiment, want de oude manier van gedogen brengt te veel problemen. We willen zien wat we kunnen doen om qua veiligheid, gezondheid en overlast de stad te verbeteren door anders om te gaan met wiet. Met het nu voorliggende experiment gaat dit volgens ons niet lukken: de regio doet niet mee, niet alle coffeeshops doen mee, er zijn administratieve problemen en de toekomst na het experiment is onduidelijk. Een manier om deze problemen op te lossen is er niet. Eindhoven is hier al 3 jaar mee bezig geweest; we moeten gewoon constateren dat het ministerie hier niet aan wil meewerken. We zien er dan ook niets in om die gesprekken opnieuw te voeren met hetzelfde negatieve resultaat.

Liever sturen we nu een duidelijk signaal door niet mee te doen, met de boodschap dat we een beter experiment willen. De Eindhovense VVD wil namelijk een echte verbetering voor de veiligheid in Eindhoven. Op dit moment zijn we dan ook aan het werk voor een begroting waarin geld wordt vrijgemaakt voor veiligheid en handhaving.”

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 VVD Eindhoven

De VVD Eindhoven haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 7 zetelsDe Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VVD (7), GroenLinks (7), PvdA (6) en CDA (6). Burgemeester van Eindhoven is John Jorritsma. Andere partijen die in Eindhovense gemeenteraad zitten zijn: D66 (5), SP (2), Ouderen Appèl (5) Lijst Pim Fortuyn (2), 50PLUS (1), DENK (1), Leefbaar Eindhoven (1), ChristenUnie (1) en M.A. Scheurs (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Samen aan de slag. Ons nieuwe verhaal 

"Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs."

VVD - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600