Achtergrondinformatie - Eindhoven

Politie valt coffeeshop Indian in Eindhoven binnen na rechercheonderzoek, één persoon aangehouden | 112 en misdaad | ed.nl (9 februari 2022)

De politie is woensdagavond binnengevallen bij coffeeshop Indian Dylan aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven in het kader van een lopend rechercheonderzoek. Binnen werd een te grote voorraad softdrugs aangetroffen.

Weer sluit Eindhoven coffeeshop voor maanden: ‘Gemeente moet eens ophouden met dit gejank’ | 112 en misdaad | ed.nl (11 november 2021) 

De gemeente Eindhoven heeft donderdag coffeeshop High Times voor negen maanden gesloten. De politie vond in een pand, gelinkt aan het verkooppunt, een te grote handelsvoorraad softdrugs. Het betekent de zoveelste sluiting van een Eindhovense coffeeshop, de branche begrijpt er maar weinig van: ‘Je ontkomt er niet aan om ergens een voorraad te hebben.’

Stream CannaStemBus in Eindhoven (9 maart 2021)

Nieuw: CannaStembus - CannaStemBus (1 t/m 17 maart 2021)

Mr. Michel Ambags, arbeidsrecht advocaat
Aernout Ackermans, coffeeshop Upstairs Eindhoven, bestuurslid VCE
Kay Sachse, raadslid GroenLinks, Eindhoven
Theo Hoppenbrouwers, Raadslid 50PLUS Eindhoven
Arie van Rangelrooij, architect van o.a. coffeeshop PINK Eindhoven
Murat Tagluk, PCN, edibles specialist
Ziggy (Siegfried), presentator en programmamaker RaRa Radio Eindhoven
Antwan, Burgers Eindhoven, Armand-kenner en vriend
Derrick Bergman, de interviewer, journalist, voorzitter VOC Nederland 

Eindhoven krijgt drie extra coffeeshops vanwege grote drukte en straathandel | Eindhoven | ed.nl (13 december 2019)

De coffeeshops in Eindhoven worden niet langer met uitsterven bedreigd. De komende jaren krijgt de stad er stapsgewijs drie verkooppunten van wiet bij. „We zijn al bedolven onder de aanvragen.”

Te veel toeloop coffeeshops Eindhoven, gemeente wil er nog drie bij | RTL Nieuws (13 december 2019)

Eindhoven krijgt straks weer vijftien coffeeshops. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad van burgemeester John Jorritsma.

Studio040 - Eindhoven: aantal coffeeshops mag groeien (16 december 2019)

Het aantal coffeeshops in Eindhoven mag groeien van twaalf naar vijftien. Dat staat in het nieuwe coffeeshopbeleid van de gemeente.

De vraag naar cannabis groeit, blijkt uit rapporten in opdracht van de gemeente. “De druk op de twaalf shops die er nu zijn neemt enorm toe. Een groei naar achttien coffeeshops zou kunnen, omdat we als centrumgemeente een verzorgingsgebied hebben van bijna een miljoen mensen. Maar we hebben ook gezegd: achttien is wat te gortig, dus worden het er vijftien”, licht burgemeester John Jorritsma toe.

Burgemeestersbrief Coffeeshopbeleid 2020 (12 december 2019)

Aan de gemeenteraad

Betreft: Coffeeshopbeleid Eindhoven 2020

Geachte Raad,

Vanuit het Beleidskader Veiligheid 2018 – 2021 heb ik dit jaar onder meer ingezet op de actualisatie van het coffeeshopbeleid. In deze beleidsvorming heb ik uw raad betrokken door middel van de A-avond over dit onderwerp op 16 september en het fractievoorzittersoverleg van 2 december jongstleden. Het beleid is ook besproken met het college van burgemeester en wethouders en de ketenpartners in de Gezagsdriehoek. Vandaag heb ik het Coffeeshopbeleid Eindhoven 2020 vastgesteld. Dit beleid treedt per 1 januari 2020 in werking.

Mede door uw inbreng hebben we nu in onze stad een coffeeshopbeleid dat weer bij de tijd is en dat in goede balans is met de bescherming van de volksgezondheid en het zo veel mogelijk beheersbaar houden van overlast en het bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit. Dit laatste blijft een belangrijk punt van aandacht. Immers, een gedegen en actueel beleid mag niet verhullen dat markt van productie, logistiek en handel in cannabisproducten crimineel is en schade toebrengt aan onze samenleving. Tot slot meld ik u dat ik het coffeeshopbeleid zal blijven toetsen en zo nodig aanpassen aan de hand van relevante landelijke, regionale of lokale ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

J.A. Jorritsma - Burgemeester

Coffeeshopbeleid gemeente Eindhoven 2020 (12 december 2019) 

Voorwoord van de burgemeester - Het coffeeshopbeleid van de gemeente Eindhoven stamt uit 1995 en is aan vervanging toe. Waar we mee aan de slag zijn gegaan: vanaf 2011 is er een uitsterfbeleid, waardoor we een afname zien van het in 1995 vastgestelde maximum van vijftien naar twaalf coffeeshops. We zien daarentegen een licht stijgende vraag en vooralsnog in de regio geen draagvlak voor extra coffeeshops. Dat betekent dat Eindhoven als centrumgemeente de verantwoordelijkheid heeft om hierop te handelen met als uitgangspunt het voorkomen van de overlast van straathandel voor inwoners en ondernemers.

Agenda van de vergadering in STK 4B.11 - Datum : maandag 16 september 2019 - Tijdstip : 17:00

Presentatie Coffeeshopbeleid

De gemeenteraad wordt geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het coffeeshop[1]beleid. Als onderdeel hiervan zal vanuit de afdeling Veiligheid ten behoeve van raads- en com[1]missieleden een nadere toelichting en presentatie worden gegeven.

17.00 – 17.30 uur : Presentatie over het coffeeshopbeleid in wording aan raads- en commissie[1]leden

17.30 - 18.00 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen door raads- en commissieleden ten aanzien van de beelden en verwachtingen ten aanzien van het coffeeshopbeleid

Vaststelling van het coffeeshopbeleid vindt plaats door de burgemeester.

Coffeeshopbeleid A - Avond PowerPoint-presentatie (parlaeus.nl) (16 september 2019)

Helmond zou drie coffeeshops moeten hebben, adviseren de collega's in Eindhoven | Helmond | ed.nl (1 mei 2019)

"Lijkt me een goed plan", reageert Lisa Lankes van Vereniging Coffeeshops Eindhoven. "Beter is het nog, om drie vergunningen voor shops uit te geven en er een op de plank te houden, voor het geval de shops moeten sluiten." Het aantal van drie tot vier shops baseert Lankes op het aantal inwoners van Helmond (bijna 92.000) plus de omliggende dorpen. "Daar moet je rekening mee houden."

Politieke Avond Eindhoven 15 maart 2017

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600