CDA Eindhoven

CDA Eindhoven

Lijst 5

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is het CDA Eindhoven?

Energiek & daadkrachtigewerkt - Verkiezingsprogramma CDA Eindhoven 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

"1. TÉGEN DE ONDERMIJNING EN VÓÓR EEN VEILIGE GEMEENTE

  • Het criminele geld dat justitie invordert van gearresteerde drugscriminelen, wordt wat ons betreft geïnvesteerd in de wijken. Het komt bijvoorbeeld ten goede aan buurthuizen, groenvoorzieningen, speel- en sportvoorzieningen in een wijk. Waar dat wettelijk niet mogelijk blijkt te zijn, willen we een intensieve lobby bij het Rijk om dit mogelijk te maken.
  • Criminaliteit mag niet lonen. Daarom zetten we extra in op het opsporen en ontmantelen van hennepkwekerijen en drugslabs in onze wijken, ook al omdat die levensgevaarlijk zijn voor omwonenden. Daarom willen we extra opsporingsambtenaren aanstellen die zich \ in nauwe samenwerking met de politie volledig kunnen richten op het opsporen en ontmantelen van labs en kwekerijen.

8. VERTROUWDE EN GOEDE ZORG EN AANDACHT VOOR ONZE OUDEREN

  • Het Eindhovens Preventieakkoord, dat ambities heeft bij het bestrijden van roken, overgewicht, eenzaamheid en alcohol en drugs, moeten we voortzetten en uitbreiden. Hierbij moeten we het beleid meer richten op het behalen van gezondheidswinst door de gezondheid van mensen in kwetsbare posities te verbeteren. Voorbeelden zijn mensen die onder de armoedegrens leven, migranten of mensen met chronische aandoeningen.

15. WAT WILLEN WE VOOR ONZE WIJKEN

  • We verhogen de inzet van handhaving op drugsdealers, zoals bijvoorbeeld op het industrieterrein tussen de Bruggelaan en Brussellaan of in de wijken Oude Gracht-West, Generalenbuurt en Prinsejagt.

GESTEL

  • Bewoners van Blaarthem en omgeving mogen niet lijden onder het vele verkeer dat naar de coffeeshop rijdt. We passen de wegstructuur hierop aan.
  • We verhogen de inzet van handhaving op drugsdealers, zoals bijvoorbeeld in de Genderbeemd en Genderdal.

TONGELRE

  • Naast het zwerfafval wordt de handel in (soft-)drugs als hinderlijk en onveilig beschouwd. De handel vindt vaak in de avonduren en rondom het Mignotveld. Er zijn ook diverse klachten over verwarde mensen die zich ophouden in de buurt, ook dit wordt beschouwd als overlast. We laten de politie vaker controleren om de overlast terug te dringen.”

Van de website: CDA -  Drugscriminaliteit (cda.nl)

“Het criminele geld dat justitie invordert van gearresteerde drugscriminelen, wordt wat ons betreft geïnvesteerd in de wijken. Het komt bijvoorbeeld ten goede aan buurthuizen, groenvoorzieningen, speel- en sportvoorzieningen in een wijk. Waar dat wettelijk niet mogelijk blijkt te zijn, willen we een intensieve lobby bij het Rijk om dit mogelijk te maken.

Criminaliteit mag niet lonen. Daarom zetten we extra in op het opsporen en ontmantelen van hennepkwekerijen en drugslabs in onze wijken, ook al omdat die levensgevaarlijk zijn voor omwonenden. Daarom willen we extra opsporingsambtenaren aanstellen die zich in nauwe samenwerking met de politie volledig kunnen richten op het opsporen en ontmantelen van labs en kwekerijen.”

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 CDA Eindhoven

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Het CDA haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 6 zetelsDe Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VVD (7), GroenLinks (7), PvdA (6) en CDA (6). Burgemeester van Eindhoven is John Jorritsma. Andere partijen die in Eindhovense gemeenteraad zitten zijn: D66 (5), SP (2), Ouderen Appèl (5) Lijst Pim Fortuyn (2), 50PLUS (1), DENK (1), Leefbaar Eindhoven (1), ChristenUnie (1) en M.A. Scheurs (1).

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke CDA?

verkiezingsprogramma 2021-2025

Voor een land dat we door willen geven 

"Standpunt veiligheid 

• Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.

• Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.

• Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

• Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen."
 
 
logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600