PvdA Eindhoven

PvdA Eindhoven

Lijst 3

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is PvdA Eindhoven?

Groei mee Verkiezingsprogramma PvdA Eindhoven 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

'Een steeds zichtbaarder wordende vorm van criminaliteit is die van de onderwereld. Maffiose praktijken en grof geweld worden niet geschuwd. Daarom beginnen we samen met andere Brabantse steden een offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Met het Openbaar Ministerie, de politie en de belastingdienst pakken we de grote criminelen aan. We stellen concrete doelen. Als we grote handhavingsacties uitvoeren, meten we de effecten op de veiligheid van onze stad en inwoners. Eerst richten we ons op de tien wijken waar de veiligheid het meest onder druk staat'.

Website:  Partij van de Arbeid 

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 PvdA Eindhoven 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Partij van de Arbeid? 

Verkiezingsprogramma  2021-2025

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

"• Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.

• Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.

• Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan.

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en het maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. En het haalt coffeeshops uit het criminele circuit. "
 
logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600