FvD Eindhoven

FvD Eindhoven

Lijst 14

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is het Forum voor Democratie Eindhoven?

"Forum voor Democratie doet mee aan de verkiezingen in zo veel mogelijk gemeenten! Voor échte verandering. Voor inspraak, voor een open en vrije samenleving. FVD stelt namelijk als enige partij een fundamenteel andere visie tegenover die van de gevestigde kartelpartijen. Er valt tijdens de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart dus voor het eerst écht iets te kiezen."

ECHTER

Geen verkiezingsprogramma van FvD Eindhoven online beschikbaar.

Geen website met informatie van FvD Eindhoven online beschikbaar. 

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Geen kandidatenlijst Eindhoven online beschikbaar. 

FvD Eindhoven deed de vorige keer niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VVD (7), GroenLinks (7), PvdA (6) en CDA (6). Burgemeester van Eindhoven is John Jorritsma. Andere partijen die in Eindhovense gemeenteraad zitten zijn: D66 (5), SP (2), Ouderen Appèl (5) Lijst Pim Fortuyn (2), 50PLUS (1), DENK (1), Leefbaar Eindhoven (1), ChristenUnie (1) en M.A. Scheurs (1).

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke Forum voor Democratie?

Verkiezingsprogramma

Stem Nederland terug 2021-2025

"Modernisering drugsbeleid: softdrugs geleidelijk legaliseren, meer aandacht voor verslavingsbehandeling, overlast veel harder aanpakken.

"FVD is voor modernisering van het drugsbeleid. Het huidige beleid is mislukt: het kost de politie ontzettend veel tijd en geld, maar is volledig ineffectief. Het staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op de kwaliteit van cannabis. FVD wil het drugsbeleid moderniseren door softdrugs geleidelijk te legaliseren en door meer aandacht aan preventie en de behandeling van drugsverslaving te besteden. Misbruik en verstoring van de openbare orde door gebruikers moet zwaarder worden bestraft."

Forum voor Democratie - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600