Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Lijst 8

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven?

"Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe...Terug naar de menselijke maat - Verkiezingsprogramma Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

"Onzichtbare criminaliteit.

Toch vormt de zichtbare criminaliteit maar het topje van de ijsberg. Achter de schermen worden de fundamenten van onze rechtstaat op ongekend grote schaal aangetast. De onder- en bovenwereld zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Ook in Eindhoven gaat met drugshandel, fraude en witwassen miljarden euro’s rond. Een fenomeen dat bij vooral werkeloze allochtone jongeren aantrekkingskracht heeft. Wie vakkenvuller wordt in plaats van drugsdealer, wordt al snel in bepaalde milieus als sukkeltje gezien. Het bestrijden van deze ondermijnende criminaliteit moet een absolute topprioriteit zijn, waarbij instrumenten als big data en infiltratie mogelijkheden kunnen bieden. Niet zelden houden criminele gezinnen een hele buurt in hun greep. Zij vormen de spil in ondermijnende activiteiten zoals het ronselen van loopjongens tot het witwassen van de opbrengsten. De Gemeente moet in samenwerking met het OM en politie al het mogelijke doen om deze gezinnen op de huid te zitten. Van hinderlijk volgen tot nauwgezet onderzoek naar uitgavenpatronen en buitenlands bezit. Kortom, deze gezinnen moeten zich ervan bewust worden dat ze nauwlettend in de gaten worden gehouden."

"Uw veiligheid.

Toch is de veiligheid in Eindhoven al jaren geen prioriteit meer. Politiebureaus zijn uit de wijken wegbezuinigd. Er is veel te weinig cameratoezicht en het aantal politieagenten is voor de vijfde stad van ons land veel te laag. De spanning in meerdere Eindhovense straten en wijken is daarom zichtbaar en voelbaar. De drugskoeriers kunnen openlijk hun handel aan de man brengen. De krantenbezorgers en foodkoeriers worden soms letterlijk door hen van de weg gedrukt."

"Drugs.

In het geval van handel in of overlast van (hard)drugs liggen eerdergenoemde zaken anders. Het legaliseren van softdrugs kan (!) leiden tot vermindering van de straathandel. Maar de LPF denkt dat dit een illusie is. Ook softdrugs zijn op termijn verslavend en zijn gevaarlijke roes- en genotsmiddelen. Bezint eer ge begint is hier een welgemeend advies. Met elk pilletje wat u koopt of jointje wat u rookt steunt u de nietsontziende drugsmaffia. Met andere woorden, aan elk pilletje kleeft bloed."

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 partij Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

1 Reker R.G.J. (Rudy) (m) Eindhoven
2 Strijbos P. (Petra) (v) Eindhoven
3 Nijs M.T.F. (Mari) (m) Eindhoven
4 Stroek S.A. (Sabine) (v) Eindhoven
5 van Veen W. (Willie) (m) Eindhoven
6 Oosterbosch J.F.T. (Tiny) (m) Eindhoven
7 Reker-Wiebers M.L. (Lilian) (v) Eindhoven
8 van Wel J.A. (Jacqueline) (v) Eindhoven
9 Kouwenberg J.G.E.M. (Jos) (m) Eindhoven
10 Stroek C.M. (Charles) (m) Eindhoven
11 Slegers P.J.A. (Peter) (m) Eindhoven
12 Breukers A.A.G. (Adne) (m) Eindhoven
13 Versteegh A.J.G.M. (Alex) (m) Eindhoven
14 Loeffen J.W.C.D. (Hans) (m) Eindhoven
15 Klomp P.W.C. (Paul) (m) Pelt
16 Salari F.M.P. (Fred) (m) Eindhoven
17 Koop L.A.M. (Leon) (m) Eindhoven
18 Verhaegh P.H.F.G. (Paul) (m) Calgary

De Lijst Pim Fortuyn Eindhovenhaalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetelsDe Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van VVD (7), GroenLinks (7), PvdA (6) en CDA (6). Burgemeester van Eindhoven is John Jorritsma. Andere partijen die in Eindhovense gemeenteraad zitten zijn: D66 (5), SP (2), Ouderen Appèl (5) Lijst Pim Fortuyn (2), 50PLUS (1), DENK (1), Leefbaar Eindhoven (1), ChristenUnie (1) en M.A. Scheurs (1).

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600