Featured

Uitgelicht - Den Haag

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Den Haag zijn in wat meer of mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Aan de hand van de verkiezingsprogramma's en een stelling uit de Stemwijzer kan hierop een antwoord worden gegeven:

Coffeeshops


CDA wil minder coffeeshops, niet in woonwijken; enkel inzetten op spreiding is niet voldoende en daarom ook voorstander van een scholenafstand van 250 meter.
ChristenUnie/SGP wil een uitsterfbeleid voor coffeeshops en een Ingezetencriterium zodat buitenlanders niet welkom zijn in coffeeshops en onderzocht moet worden of dit ook kan gelden voor niet ingezetenen van gemeente Den Haag.
PvdD wil geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.
D66, DENK, PvdA, SP en GroenLinks willen een betere spreiding van coffeeshops over de stad.

Wietteelt


ChristenUnie wil geen wietexperiment in Den Haag.
D66, Hart voor Den Haag/Groep de Mos en DENK willen wel een experiment met legale wietteelt.
PvdD wil legale duurzame biologische wietteelt.

 

Stemwijzer Den Haag heeft een stelling “Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. 

                                                                                                        ONEENS

D66 Den Haag: ‘De huidige aangewezen gebieden omvatten reeds de drukke gebieden waar overlast voorkwam. In de rest van de stad kan de politie altijd al handhaven als blowen leidt tot overlast’.

Groen Links Den Haag: ‘We verhogen de controle op de handel en kwaliteit van drugs. Op populaire uitgaansplekken in de stad worden voorlichting en tests aangeboden. Op bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik wordt niet gehandhaafd.’ 

De Haagse Stadspartij: ‘’Een blowtje op straat moet kunnen”. 

PvdA Den Haag: ’Een blowtje roken is prima en niet per definitie overlast gevend. Als het wel overlast geeft moet dit worden aangepakt. Daar is een breed blowverbod niet voor nodig’. 

SP Den Haag: ‘Wat de SP betreft wordt het blowverbod opgeheven: blowen hoeft immers niet per definitie gepaard te gaan met overlast. Als er toch overlast is kan de politie of handhaving doorgaans handhaven op basis van andere factoren, zoals geluidsoverlast. Hier is geen blowverbod voor nodig.’ 

“Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. Van de 45 zetels in de Haagse gemeenteraad is een aantal van 18 zetels het met deze stelling ONEENS.  

                                                                                                       NEUTRAAL 

Hart voor Den Haag/Groep de Mos: ‘Maatwerk is in deze het devies. Betrek bewoners, neem meldingen van overlast serieus en handhaaf bij overlast.’ 

“Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. Van de 45 zetels in de Haagse gemeenteraad staat een aantal van 7 zetels tegenover deze stelling NEUTRAAL.

                                                                                                         EENS

CDA Den Haag: ‘Het gebruik van drugs in de stad zorgt voor veel overlast bij niet-gebruikers. Daarnaast moet het gebruik van drugs niet genormaliseerd worden. Met name jongeren komen nog te vaak in aanraking met drugs, daarom zou blowen in de openbare ruimte verboden moeten worden. Hiermee voorkom je overlast.’

ChristenUnie/SGP Den Haag: ‘Blowen in de openbare ruimte leidt tot overlast en is bovendien slecht voor de gezondheid. Als het aan de ChristenUnie/SGP ligt, komt er een algeheel blowverbod in de openbare ruimte in Den Haag.’  

FvD Den Haag: ‘Op veel plekken past blowende jeugd niet in het straatbeeld, vooral in de binnenstad.’ 

Partij voor de Dieren Den Haag: ‘Blowen is toegestaan, maar iedereen het recht op schone lucht. De stad moet ook leefbaar zijn voor o.a longpatiënten. De gemeente moet vervuilend verkeer weren, milieuzones instellen en houtstook aan banden leggen. Op plekken met veel rookoverlast kan een rook- en blowverbod ook helpen.’

PVV Den Haag: ‘We moeten alle overlastgevers aanpakken.’ 

VVD Den Haag: ‘De VVD vindt dat blowen op bepaalde plekken zeker verboden mag worden. Het is voor bewoners erg storend als er heel de dag op een plek geblowd wordt. Als je wilt blowen heeft de VVD daar geen probleem mee, maar doe dat vooral thuis of in de coffeeshop’.  

“Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. Van de 45 zetels in de Haagse gemeenteraad is een aantal van 15 zetels het met deze stelling EENS.

De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden. De (hernieuwde) coalitie in Den Haag wordt sinds 2019 gevormd door VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3). De burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Den Haag zijn: Hart voor Den Haag/Groep de Mos (7), Haagse Stadspartij (3) PvdD (3), SP (1) Islam Democraten (1), ChristenUnie/SGP (1), PVV (1), NIDA (1), Partij van de Eenheid (1). Groep Hoijinck van Papendrecht (1), Groep Roopram (1).

#cannabisvriendelijk - Welke Haagse politieke partij is cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk: D66, GroenLinks, PvdA, Stadspartij Den Haag en SP.

 Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.

Voor wie zich verder wil verdiepen, zie Achtergrondinformatie Den Haag

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600