PvdD Den Haag

PvdD Den Haag

 Lijst 8  

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdD Den Haag?

Verbeter de wereld, begin in Den Haag Verkiezingsprogramma PvdD Den Haag 2022-2026

Hierin staat:

‘Het gebruik van genotsmiddelen kan risico’s voor de gezondheid en veiligheid opleveren en kan leiden tot verslaving. Ook mag het gebruik niet leiden tot vervuiling van het milieu en hinder voor de omgeving.

  • De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Den Haag ondersteunt het tegengaan van verslaving.
  • Den Haag werkt toe naar een rookvrije generatie. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen.
  • Er komen geen nieuwe casino’s of gokhallen.
  • Den Haag staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.
  • Den Haag heeft in het Regentessekwartier (Weimarstraat) en het Zeeheldenkwartier een overschot aan coffeeshops. Daarom werkt de gemeente mee aan de verplaatsing van coffeeshops naar plekken waar er nu geen zijn. We staan positief tegenover een afhaalloket. ● Er komt een preventiecampagne over het gebruik van lachgas. Vanwege milieu-, klimaat- en gezondheidsrisico’s, is lachgas in de openbare ruimte ook verboden. Op dit verbod wordt gehandhaafd. Veiligheid De gemeente zet stevig in op veiligheid in de brede zin van het woord. Om de stad op de lange termijn veilig en leefbaar te houden wordt zowel criminaliteit als racisme en discriminatie actief bestreden. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen op het verkeerde pad raken en in de criminaliteit belanden.
  • De criminaliteit in Den Haag neemt toe, zoals steekincidenten, dumpingen van drugsafval en illegale drugsverkoop. Den Haag investeert daarom in meer toezicht en handhaving’.

Website PvdD Den Haag bevat geen drugsparagraaf. 

Stemwijzer Den Haag heeft een stelling “Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. PvdD Den Haag is het hier mee EENS: ‘Blowen is toegestaan, maar iedereen het recht op schone lucht. De stad moet ook leefbaar zijn voor o.a longpatiënten. De gemeente moet vervuilend verkeer weren, milieuzones instellen en houtstook aan banden leggen. Op plekken met veel rookoverlast kan een rook- en blowverbod ook helpen.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdD Den Haag

PvdD Den Haag heeft bij de verkiezingen van 2017 in totaal 3 zetels gekregen. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden. De (hernieuwde) coalitie in Den Haag wordt sinds 2019 gevormd door VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3). De burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Den Haag zijn: Hart voor Den Haag/Groep de Mos (7), Haagse Stadspartij (3) PvdD (3), SP (1) Islam Democraten (1), ChristenUnie/SGP (1), PVV (1), NIDA (1), Partij van de Eenheid (1). Groep Hoijinck van Papendrecht (1), Groep Roopram (1) 

Hoe cannabisvriendelijk is de PvdD landelijk?

Verkiezingsprogramma PvdD 2021-2025 Plan B. Idealisme is het nieuwe realisme  

Er staan welgeteld twee zinnen in het 52 pagina's lange PvdD verkiezingsprogramma over softdrugs & coffeeshops: 

"De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen".

"Er komt een Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. Dit Ministerie krijgt dezelfde status als het Ministerie voor Financien: het beleid van andere Ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid." 

Zie ook PvdD Cannabis-Kieswijzer

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600