VVD Den Haag

VVD Den Haag

Lijst 2 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is VVD Den Haag?

Voor een vrij en veilig Den Haag. Verkiezingsprogramma VVD Den Haag 2022-2026. 

In het verkiezingsprogramma staat

  • Winkels die als dekmantel worden opgezet om zo crimineel geld wit te wassen krijgen geen plek in Den Haag. Het vergunningenbeleid zoals toegepast in de Weimarstraat wil de VVD uitbreiden naar andere straten en wijken waar ondermijnende criminaliteit wordt gesignaleerd. Zo voorkomen we een waterbedeffect.
  • De VVD wil ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen aanpakken door in te zetten op preventie en signalering. Het (anoniem) melden van situaties die niet pluis lijken, moet makkelijker worden voor ondernemers. De gemeente moet ondernemers voorlichten. Hierbij is coördinatie tussen gemeente, politie en Stichting Bedrijventreinen Haaglanden belangrijk.
  • De VVD pleit voor een directere en kortere lijn tussen de gemeente, de politie en het OM bij afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Het gaat hier om gevallen waar zorg nodig is vanwege achterliggende problematiek, ook als het strafrecht onvoldoende aanknopingspunten biedt voor vervolging.
  • De VVD wil dat er naast handhaving ook wordt ingezet op preventie. Dit betekent goed jeugdbeleid om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit inrollen. Het is belangrijk dat is inzichtelijk is en optreden wordt tegen netwerken en locaties waar jongeren geronseld worden.

Op de website van VVD Den Haag is er een Veiligheid paragraaf beschikbaar: 

‘De VVD wil dat er naast handhaving ook wordt ingezet op preventie. Dit betekent goed jeugdbeleid om te voorkomen dat jongeren de criminaliteit inrollen. Het is belangrijk dat is inzichtelijk is en optreden wordt tegen netwerken en locaties waar jongeren geronseld worden’. 

Stemwijzer Den Haag heeft een stelling “Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. VVD Den Haag is het hier mee EENS: ‘De VVD vindt dat blowen op bepaalde plekken zeker verboden mag worden. Het is voor bewoners erg storend als er heel de dag op een plek geblowd wordt. Als je wilt blowen heeft de VVD daar geen probleem mee, maar doe dat vooral thuis of in de coffeeshop ’  

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst VVD Den Haag

VVD Den Haag heeft bij de verkiezingen van 2017 in totaal 7 zetels gekregen. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden. De (hernieuwde) coalitie in Den Haag wordt sinds 2019 gevormd door VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3). De burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Den Haag zijn: Hart voor Den Haag/Groep de Mos (7), Haagse Stadspartij (3) PvdD (3), SP (1) Islam Democraten (1), ChristenUnie/SGP (1), PVV (1), NIDA (1), Partij van de Eenheid (1). Groep Hoijinck van Papendrecht (1), Groep Roopram (1)

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke VVD?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 Ons nieuwe verhaal. Samen aan de slag

Vasthouden aan de strenge voorwaarden voor de verkoop van softdrugs, waaronder de verkoop van slechts kleine hoeveelheden en slechts aan volwassen personen die in het bezit zijn van een Nederlands paspoort. Overlast rond verkooppunten en straathandel door loopjongens en drugskoeriers wordt zwaarder bestraft. Auto’s, scooters en telefoons worden vaker in beslag genomen.

Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regels houden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat. Behaalde winsten worden bij sluiting standaard afgepakt. Maximumstraffen voor productie, handel en export van illegale drugs worden verdubbeld. Ook moet het niet meer mogelijk zijn weg te komen met een taakstraf voor deze delicten.

 Softdrugs kunnen alleen als sluitstuk van een harde, creatieve en succesvolle criminaliteitsaanpak gecontroleerd worden gereguleerd. Dit kan ook alleen wanneer de schadelijkheid (giftigheid, verslavingsrisico, maatschappelijke effecten) in gereguleerde omstandigheden beperkt is, wanneer het maatschappelijk draagvlak voor het verboden houden van het middel laag is en de handhaving van een verbod een inspanning vraagt die in redelijkheid niet van de overheid kan worden gevraagd. De uitkomsten van het lopende ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ wachten we af voordat eventuele nieuwe stappen kunnen worden gezet in de richting van regulering van de kweek van en handel in softdrugs.

Zie ook VVD Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600