CDA Den Haag

Lijst 5

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Den Haag?

Thuis in Den Haag Verkiezingsprogramma CDA Den Haag 2022-2026

Hierin staat wat het CDA te Den Haag vindt:

'Een belangrijke schakel in het veiliger krijgen van onze stad is het verminderen van het aantal coffeeshops. Rondom coffeeshops verzamelt zich andere criminaliteit. Het CDA wil daarom een strenger drugsbeleid. De vrijheid blijheid gedachte mag rondom drugs verdwijnen. 

  • Het CDA wil geen coffeeshops in woonwijken en pleit voor het verminderen van het aantal coffeeshops. Enkel inzetten op betere spreiding is volgens het CDA onvoldoende. Ook pleit het CDA voor een verbod van coffeeshops binnen 250 meter van alle scholen, sportfaciliteiten en in het zicht van speelplaatsen. Dat wil zeggen ook geen coffeeshops in de buurt van de basisschool, wat nu nog wel is toegestaan in Den Haag.
  • Het CDA wil dat er streng wordt opgetreden tegen de verkoop van drugs aan minderjarigen in de buurt van coffeeshops. Coffeeshops die hierbij betrokken zijn worden gesloten.
  • Mede dankzij het CDA is het gebruik van lachgas verboden in Den Haag. Het CDA wil meer bekendheid van dit verbod én strikte handhaving ervan.
  • Het CDA wil dat shishalounges vergunningplichtig worden. Mede dankzij het CDA worden vliegende brigades van handhavers ingezet om overlast sneller tegen te gaan'. 

Stemwijzer Den Haag heeft een stelling “Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. CDA Den Haag is het hier mee EENS: ‘Het gebruik van drugs in de stad zorgt voor veel overlast bij niet-gebruikers. Daarnaast moet het gebruik van drugs niet genormaliseerd worden. Met name jongeren komen nog te vaak in aanraking met drugs, daarom zou blowen in de openbare ruimte verboden moeten worden. Hiermee voorkom je overlast.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Den Haag 

CDA Den Haag heeft bij de verkiezingen van 2017 in totaal 3 zetels gekregen. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden. De (hernieuwde) coalitie in Den Haag wordt sinds 2019 gevormd door VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3). De burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Den Haag zijn: Hart voor Den Haag/Groep de Mos (7), Haagse Stadspartij (3) PvdD (3), SP (1) Islam Democraten (1), ChristenUnie/SGP (1), PVV (1), NIDA (1), Partij van de Eenheid (1). Groep Hoijinck van Papendrecht (1), Groep Roopram (1)  

Hoe cannabisvriendelijk is het CDA landelijk?

Verkiezingsprogramma CDA 2021-2025 Nu doorpakken 

  • Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.
  • Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.
  • Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.
  • Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen. 

Zie ook CDA Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600