Featured

Achtergrondinformatie - Den Haag

12-12-2021 Malay mail Covid lifts 'coffeeshop' trade to new highs 
At the No Limit Coffeeshop in The Hague the customers stream in and out endlessly, as the cannabis trade booms despite Covid restrictions. Whether it is to calm their anxiety or ease the boredom of the past two years, many buyers say their consumption has increased during the pandemic.

“Covid has been good for us,” smiles Carmelita, the boss of No Limit. Before coronavirus, the shop had 300 to 350 customers a day, she says. Now it is 500.  “The only profession which is happy with Covid is coffeeshops,” she tells AFP.

10-10-2021 Burgemeester van Zanen over het Burgemeestersmanifest bij Buitenhof TV  

08-10-2021 Dagblad 070 Gemeenteraad: coffeeshop mag aan de Oude Haagweg
Een seniorenflat, een voetbalkooi, de instelling Parnassia waar mensen met geestelijke problemen verblijven en de ‘kantelwijk’ Nieuw Waldeck in de directe omgeving: alle argumenten hadden omwonende insprekers naar voren gebracht om de voorkomen dat er in een voormalige snackbaar aan de Oude Haagweg een coffeeshop voor de verkoop van softdrugs zou komen. Tevens was er een petitie gestart, die ruim 1.600 keer is ondertekend. Reden voor Hart voor Den Haag / Groep De Mos om samen met het CDA een motie in te dienen tegen vestiging op die plek. Tevergeefs, zoals in de raadsvergadering van donderdag 7 oktober is gebleken.

Het argument dat er geen draagvlak is van de omgeving veegde burgemeester Jan van Zanen van tafel. Dat kan voor hem nooit de doorslag geven. “Als je kijkt naar draagvlak door de omgeving alleen, dan is de kans op een verplaatsing van een coffeeshop uit een overconcentratiegebied vrijwil nihil.”

07-10-1974 Den Haag FM Raad wil dat van Zanen burgemeestersmanifest tegen ondermijning ondertekent 
Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil dat burgemeester Jan van Zanen een manifest van burgemeesters ondertekent om iets te doen tegen ondermijnende criminaliteit, waarbij criminaliteit en het normale leven met elkaar verweven raken. Hart voor Den Haag/Groep de Mos, PvdA, D66 en GroenLinks hebben daarover samen een motie ingediend.

 Burgemeester van Zanen: ‘De overige twee leden van de driehoek hebben grote bedenkingen bij de ondertekening, met name als het gaat om het voorstel tot legalisering van softdrugs. Het OM en de politie stellen dat door legalisering de criminaliteit niet zal afnemen en de drugsproblematiek niet minder zal worden. Integendeel, zij gaan er vanuit dat de illegale markt juist sterker zal worden en dat van de maatregel een aanzuigende werking vanuit het buitenland zal uitgaan.

De burgemeester heeft voor zowel politie en justitie en de wens van de gemeenteraad begrip. ‘Daarom zal ik, als de motie wordt aangenomen, het manifest alsnog ondertekenen, maar wel met de opmerking dat legalisering van softdrugs pas op langere termijn en alleen landelijk gerealiseerd kan worden. Er is immers aanpassing van wetgeving nodig. Wat mij betreft zullen de uitkomsten van het nu lopende experiment naar een gesloten coffeeshopketen als basis moeten dienen voor deze wetgeving’, aldus de burgemeester tijdens de raadsvergadering.

25-09-2021 Omroep West 'Van Zanen moet ook pleiten voor legalisering softdrugs'
De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet zijn handtekening zetten onder een manifest tegen ondermijnende criminaliteit. Dat vindt de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag. In het stuk roepen burgemeesters van 37 andere gemeenten het kabinet op om eindelijk softdrugs te legaliseren. Verder pleiten ze voor het gericht pakken en plukken van criminelen en voor meer geld voor het bestrijden van de criminaliteit.

De steun van Van Zanen ontbreekt. Dat is jammer, vindt raadslid Arjen Dubbelaar. Hij roept de Haagse burgemeester dan ook op het stuk van zijn collega's te onderschrijven. Een van de belangrijke redenen daarvoor is dat de partij ook graag ziet dat softdrugs wordt gelegaliseerd. 'Dat moet in overleg met de coffeeshophouders. Het verdienmodel aan de achterdeur van de coffeeshop zorgt voor ondermijnende criminaliteit. Het lijkt ons daarom verstandig om dit manifest te steunen als signaal richting het nieuwe kabinet.

24-09-2021 Hart voor Den Haag - Groep de Mos wil steun van burgemeestervoor manifest ondermijnende criminaliteit
Eerder deze week presenteerden de burgemeesters van 36 grote en kleine gemeenten een manifest tegen ondermijnende criminaliteit. Zij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor meer geld voor de politie. ‘De aanpak van ondermijnende criminaliteit heeft doorbraken nodig. Daartoe formuleren wij vier kernpunten’, stellen de burgemeesters. ‘Pak en pluk criminelen’, ‘Breek de gouden roltrap af’, ‘Legaliseer softdrugs: haal het verdienmodel weg’ en ‘Mobiliseer de samenleving’. 

“Illegale hennepteelt, zeker binnen een drukke bebouwde omgeving zoals in Den Haag, is vanwege het risico op brand een groot gevaar voor omwonenden. Regelmatig lezen wij in de media dat er door gespecialiseerde teams van de Haagse politie kwekerijen worden opgerold in Haagse woonwijken. Wat is de actuele situatie in Den Haag? Is de Haagse aanpak nog wel actueel”, aldus raadslid Dubbelaar.

Raadsvragen Arjen Dubbelaar van fractie HvDH/Gr de Mos:

1) Bent u bekend met het ‘Manifest Ondermijnende Criminaliteit'? 

2) Wat vindt het college van de inhoud?

3) Waarom staat burgemeester Van Zanen niet als ondertekenaar onder het manifest?

4) Bent u bekend met het artikel ‘Halsema sluit zich aan bij manifest voor legalisering softdrugs’? 

5) Waarom wordt dit manifest wel gesteund voor burgemeester Halsema en (nog) niet door het burgemeester Van Zanen? 

6) Wat is het standpunt van de burgemeester op de vier kernpunten? Kunt u hier per kernpunt op reageren? Zo nee, waarom niet?

7) Is de burgemeester alsnog bereidt om dit manifest te steunen? Zo nee, waarom niet?

8) Is de Haagse hennepaanpak nog steeds actueel? 

9) Kunt u ons nader informeren over de Haagse Aanpak Hennepteelt en de voortgang van het hennepteam van de Haagse politie? Zo nee, waarom niet? 

10) Wat zijn de actuele cijfers over illegale hennepteelt en die van de afgelopen jaren? Wat is de trendmatige ontwikkeling?

23-09-2021 Den Haag Centraal "Wees moedig en spreid de coffeeshops"

13-09-2021 Den Haag FM Bewoners beginnen petitie: "Ook in onze wijk is geen draagvlak voor zo veel coffeeshops
Bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier en bewoners die zijn verzameld in Wij Weimar willen dat zeker twee coffeeshops naar andere delen van de stad worden verplaatst. Daarvoor is een petitie opgezet die inmiddels 233 is ondertekend.

Met de petitie roept men op om 'per direct' werk te maken van de verplaatsing. 'Ook in onze wijk is geen draagvlak voor zoveel coffeeshops'.

08-09-2021 AD Ook Haagse bedrijventerreinen willen coffeeshops niet hebben: ‘Desnoods stappen we naar de rechter’
Ze kunnen vrijwel nergens terecht. Dus wil Den Haag enkele van de vele coffeeshops uit de Weimarstraat en het Zeeheldenkwartier gaan verplaatsen naar bedrijventerreinen. Maar ook die moeten niks hebben van de komst van wietzaken: ,,We zullen er alles aan doen om dit tegen te houden.’’

08-09-2021 Omroep West Den Haag onderzoekt verplaatsing coffeeshops naar bedrijventerreinen
Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag gaat onderzoeken of coffeeshops kunnen worden verplaatst naar bedrijventerreinen. Zo moeten de gebieden waar er nu veel zitten iets worden ontlast. De mogelijke verhuizing van een coffeeshop naar de Oude Haagweg in de wijk Nieuw Waldeck gaat niet door. Daarvoor is geen steun in de politiek, bleek woensdag tijdens een debat in de Haagse politiek over het coffeeshopbeleid.

Van Zanen eiste tijdens dat debat duidelijkheid over zijn speelruimte in de gemeenteraad. 'Ik wil hom of kuit', sprak hij. Want al jaren wordt in de raad gevraagd om een aanpak van de overlast van de problemen in gebieden met veel coffeeshops.

07-09-2021 Dagblad 070 PvdA: " Elke Haagse wijk een eigen coffeeshop " 
De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil korte metten maken met coffeeshopclusters, zoals bijvoorbeeld in de Weimarstraat, waar vlak bij elkaar meerdere zaken zijn. De partij wil de verkooppunten van softdrugs verspreiden over alle 44 Haagse wijken.

In totaal heeft Den Haag nu 36 coffeeshops en daar mogen geen nieuwe meer bijkomen.

05-09-2021 AD Overlast bij coffeeshop Dizzy Duck; ‘Klanten poepen en plassen op straat, herrie en scootertjes scheuren’
Bewoners van de Trompstraat in Den Haag slaan opnieuw alarm over de overlast die er volgens hen is rond coffeeshop Dizzy Duck.
De lijst met klachten is lang. Klanten van de populaire coffeeshop poepen en plassen volgens hen regelmatig in portieken en tegen de muur. Er is herrie en scootertjes scheuren rond. Volgens de bewoners wordt ook gesist naar vrouwen. De bewoners dreigen nu naar de rechter te stappen.

De eigenaar van Dizzy Duck is ondertussen al langere tijd in voor een verhuizing. De ondernemer loofde enige tijd geleden zelfs een hoge beloning uit voor de gouden tip die zou leiden naar een nieuwe vestigingsplek.

Inmiddels blijkt dat verhuizing moeilijk is. Elders is de shop niet welkom. En ook past de komst van een coffeeshop vaak niet in een bestemmingsplan.

03-09-2021 Omroep West Haagse coffeeshops doen oproep aan gemeente: help ons met verhuizen
De Haagse coffeeshophouders roepen de gemeente dringend op om hen meer te steunen als ze willen verhuizen naar een andere plek. Zo lang de gemeente dat niet doet, komt er ook geen einde aan de grote hoeveelheid shops dicht bij elkaar in bijvoorbeeld de Weimarstraat. 'Wij willen heel graag meewerken, maar kunnen niet zonder de hulp van de politiek', aldus Gerard Smit van de Haagse Coffeeshops Vereniging (HCV).

De vereniging belegde donderdag een bijeenkomst waarvoor ook politici uit de Haagse gemeenteraad waren uitgenodigd. Dit omdat ze de komende tijd hopen op een doorbraak in een al jaren slepend dossier: de zogenaamde overconcentratie van coffeeshops in bepaalde delen van Den Haag. In bijvoorbeeld het Zeeheldenkwartier en de Weimarstaat zijn een flink aantal shops dicht bij elkaar gevestigd. Dat leidt tot onvrede in die buurten.

03-09-2021 AD Na jarenlange overlast hoop in de Weimarstraat: twee coffeeshops zijn bereid te verhuizen
Zou het, eindelijk? Na een jarenlange en niet aflatende strijd tegen de overlast van de vele coffeeshops in en rond de Weimarstraat gloort er hoop voor de buurt. Twee zaken zijn bereid om te verhuizen: ,,Ik kan niet wachten! Ik kijk hier reikhalzend naar uit.’’

Na enig aandringen heeft de gemeente Den Haag coffeeshop Het Achterhuis bereid gevonden om naar een andere plek uit te kijken. De eigenaar van de zaak in de Weimarstraat wil nu graag naar de Oude Haagweg verhuizen en het stadsbestuur heeft daar inmiddels een positief advies aan de Haagse gemeenteraad over uitgebracht. 'We hebben in de buurt vier opeenvolgende burgemeesters langs gehad om over de overlast van de coffeeshops te praten en nóg is er niks gebeurd.'

Volgende week woensdag praat de Haagse politiek over de coffeeshops en de mogelijke verhuizingen. Arjen Dubbelaar verwacht dat de gemeenteraad akkoord gaat. Een voorstel van zijn hand haalde eerder al een politieke meerderheid. Daarin vroeg het raadslid van Hart voor Den Haag om een onderzoek naar de verhuizing van een bestaande coffeeshop naar een ‘afhaalloket op een industrieterrein’: ,,Volgens mij willen de partijen dat dus wel.”

02-09-2021 Kennismakingsmiddag Pulchri Studio voor Haagse coffeeshops en gemeenteraadsleden op initiatief van de Haagse Coffeeshops Vereniging met intro's over geschiedenis Haagse coffeeshops, sanctiebeleid J-criterium, verplaatsing coffeeshops, Parnassia preventie en bankenprobleem voor coffeeshops. Aanwezige afgevaardigden van Hart voor Den Haag/groep de Mos, Groen Links, D66, VVD en PvdD.

11-04-2021 Den Haag Centraal Waar kunnen de coffeeshops naar toe? 
Het wil maar niet lukken om coffeeshops uit het Zeeheldenkwartier en Regentes-Valkenbos te verplaatsen. De druk op de politiek neemt toe om pijnlijke keuzes te maken.

Een ‘beheersbare branche’, dat is al jaren het doel van het Haagse coffeeshopbeleid. Telde de stad halverwege de jaren negentig nog zo’n 125 coffeeshops, inmiddels zijn dat er nog 36. Maar één kwestie krijgt het stadsbestuur niet opgelost: de overconcentratie van shops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. Die gaat gepaard met overlast, van asociaal rijgedrag tot een unheimisch straatbeeld. Buurtbewoners dringen aan op verplaatsing. In de zuidelijke helft van Den Haag staat geen enkele coffeeshop. Wat moet Regentes-Valkenbos er met acht?

De vraag ligt weer op tafel sinds burgemeester Jan van Zanen een brief schreef over het gedoogbeleid en er een buurtprotest ontstond in Nieuw Waldeck. Een van de shophouders uit de Weimarstraat wil zijn zaak verhuizen naar een kiosk langs de Oude Haagweg. Hij heeft in november een beginseluitspraak – een soort testvergunning – aangevraagd. Buurtbewoners zijn fel gekant tegen de komst van een coffeeshop in Waldeck. Hun petitie is door ruim 1500 mensen ondertekend. Ook CDA-wethouder Hilbert Bredemeijer, die in de wijk woont, zette zijn krabbel. Dat deed hij ‘als vader van drie kinderen’, verklaarde hij aan AD Haagsche Courant. Na felle kritiek van hoogleraren en raadsleden trok de wethouder zijn handtekening in.

Het vinden van vervangende locaties blijkt een crime. Zo mag een shop zich niet vestigen in een woonstraat, vlak bij een school, in een kinderrijke buurt, in een winkelcentrum of dicht bij een café of discotheek. Daarmee heeft de raad wel een erg ‘hoge drempel’ opgeworpen, schrijft Van Zanen. Aan de shophouders ligt het niet. De coffeeshops zijn een klassiek ‘nimby’-probleem (not in my backyard). In de wirwar van belangen zal de politiek pijnlijke keuzes moeten maken. Burgemeester Van Zanen wil voor de zomer in debat met de raad.

08-04-2021 NUnl Gemeente Den Haag neemt spullen in beslag bij drie Haagse growshops  
De gemeente Den Haag heeft woensdagmiddag bij drie growshops goederen in beslag genomen die gebruikt worden voor het telen van wiet. Het Haags Economisch Interventie Team voerde controles uit bij winkels aan de Apeldoornselaan, de Lekstraat en de Weimarstraat.

Bij de controle waren verschillende gemeentelijke diensten, de politie, de Omgevingsdienst Haaglanden en de Belastingdienst betrokken. Hoewel de winkels zich voordeden als tuincentrum, verkochten deze ondernemers middelen die bedoeld zijn voor professionele hennepteelt.

Bij de controles zijn onder meer tuinaarde, groeimiddelen voor hennepplanten en ventilatoren in beslag genomen. Burgemeester Jan van Zanen noemt in een reactie deze vorm van ondermijning funest voor de samenleving. "Het is duidelijk dat deze tuincentra geen hyacinten lieten groeien, maar hielpen met hennep kweken. Daar treden we tegen op."

01-04-2021 AD Kou uit de lucht in de discussie over Haagse coffeeshops, maar het echte debat start nog
Met de verklaring van de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer dat hij zijn handtekening onder een petitie tegen de komst van een coffeeshop in een woonwijk terugtrekt, is de acute kou in de coalitie uit de lucht. Maar de discussie over het verplaatsen van coffeeshops uit gebieden waar er nu veel zijn, zou de komende tijd nog wel eens flink kunnen oplaaien. Want al jaren is dit een heikel onderwerp.

Dat zei Van Zanen woensdag tijdens een debat in de Haagse gemeenteraad over de kwestie. De ondertekening van Bredemeijer van de petitie leidde tot grote verbazing bij coalitiegenoten in de gemeenteraad. 'Wethouder ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar en in een schrikkeljaar nog een dag extra', aldus Dennis Groenewold van D66. 'Je kan als privépersoon een petitie tekenen waarvoor je later als wethouder mogelijk verantwoordelijk wordt.'

De gemeenteraad had de burgemeester ook opgedragen om met de buurgemeenten te gaan praten. Want bijvoorbeeld in het Westland is helemaal geen coffeeshop. Van Zanen is op dat punt minder toeschietelijk. Hij wil in eerste instantie een oplossing voor de problemen in Den Haag zelf zoeken. Al stipt hij het wel aan in zijn overleg met de buren, belooft hij. 'Uiteraard blijft het college in zijn reguliere contacten wel in gesprek over de relatie tussen de overlast van bezoekers uit de buurgemeenten en de druk op de Haagse coffeeshops.'

De komende tijd gaat de gemeenteraad in debat met Van Zanen over diens plannen. Dan komt ongetwijfeld ook de mogelijk verhuizing van een shop uit de Weimarstraat naar de plek waar nu nog een snackbar zit aan de Oude Haagweg ter sprake. Want dat is wel degelijk een gedachte die leeft in het stadhuis, melden goede bronnen.

Het CDA herhaalde in het debat daarover woensdag hier geen voorstander van te zijn. Dit omdat er geen draagvlak in de buurt zou zijn. Met het oog op de naderende verkiezingen, zou dat nog wel tot nieuwe spanningen in de coalitie kunnen leiden. Van Zanen deinst daarvoor echter niet terug, liet hij al doorschemeren. 'Dit is heel delicaat en ingewikkeld. Maar we willen toch een doorbraak in een langslepend dossier. En soms moet je beslissingen nemen die niet zoveel draagvlak hebben. Of pas later draagvlak krijgen.'

23-03-2021 Gemeente Den Haag brief naar de raad over Coffeeshopbeleid Den Haag  

Geachte voorzitter,
In de vergadering van de commissie Bestuur van 13 januari 2021, heeft uw raad gevraagd naar mijn visie op het coffeeshopbeleid van de gemeente Den Haag. Met deze brief kom ik aan deze wens tegemoet. Zij bevat een schets van het huidige coffeeshopbeleid, zoals dat de afgelopen jaren in overleg
met uw gemeenteraad tot stand is gekomen.

Gemeentelijke gedoogcriteria (naast de landelijke):
- Geen zicht vanaf de voordeur van een basisschool op de voordeur van de coffeeshop;
- Binnen 250 meter loopafstand van de coffeeshop is geen school voor voortgezet onderwijs (gericht
dan wel mede gericht op minderjarigen) of middelbaar beroepsonderwijs gevestigd;
- Zichtbaarheid interieur van de coffeeshop, open inrichting die vanaf de straat goed is te overzien;
- Goede voorlichting en productinformatie beschikbaar in de coffeeshop;
- Samenwerking met Parnassia-Indigo, in de coffeeshop kan spreekuur worden gehouden;
- Deskundigheid personeel, bewijs van deelname cursus “goed gastheerschap coffeeshoppersoneel”.

Uitvoering van beleid heeft ertoe geleid dat het aantal coffeeshops is gedaald van 103 in 1995 tot 40 in 2009. Ten gevolge van het kwaliteitsbeleid is dat aantal in de gemeente Den Haag verder gedaald naar 36 coffeeshops. Eerder is uw raad geïnformeerd dat hiermee sprake is van een stabiele, kleinschalige en beheersbare situatie (RIS165410). Daarbij wordt wel opgemerkt dat de overconcentratie in het Zeeheldenkwartier en in de Weimarstraat drukt op de leefbaarheid. Verplaatsing geschiedt op basis van vrijwilligheid. Dat neemt niet weg dat coffeeshophouders in de overconcentratiegebieden het probleem van overconcentratie onderkennen en actief op zoek zijn naar een andere passende locatie. Deze zijn echter bijzonder lastig te vinden. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de hoge drempel die is opgeworpen door de criteria die met uw raad zijn vastgesteld om te bepalen of een locatie passend is. Zij kunnen zijn gelegen in het feit dat de nieuwe locatie zich bevindt in de directe nabijheid van een andere coffeeshop of andere overlastgevoelige 0ndernemingen/ voorzieningen, zoals cafés, disco’s, jongerencentra of voorzieningen voor kwetsbare groepen. Andere zwaarwegende redenen zijn dat de nieuwe locatie zich bevindt in een woonstraat, een kinderrijke buurt of een wijkwinkelcentrum (RIS247394). Voor verplaatsing is het noodzakelijk om voor coffeeshops een uitzondering te maken op het beleid voor bedrijventerreinen of om het beleid hierop aan te passen. In de afdoening van de motie over verplaatsing naar bedrijventerreinen, stelt het college voor om met uw raad de mogelijkheden hiertoe te verkennen.

De coffeeshopbranche neemt ook zelf initiatieven om de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid in en rond de coffeeshops te waarborgen. Steeds meer coffeeshops maken gebruik van een ID-scanner om de leeftijdscontrole zo goed mogelijk uit te voeren.

De aangescherpte handhaving heeft geleid tot twee sluitingen in verband met het overtreden van het Jcriterium. Verkoop aan minderjarigen leidt dus in principe direct tot sluiting. Het J-criterium raakt één van de kerndoelen van het coffeeshopbeleid, de bescherming van minderjarigen. Gelet op de grote
consequenties voor de coffeeshophouder, weeg ik wel extra kritisch de feiten en omstandigheden van het geval. Zo wordt tegemoetgekomen aan de uitdrukkelijke wens van uw raad om de positie van de goedwillende coffeeshophouder nog meer in acht te nemen (RIS302899). Op grond daarvan is bij twee recentere overtredingen van het J-criterium niet overgegaan tot sluiting, onder meer vanwege passende maatregelen die direct zijn doorgevoerd (ID-scanner en cursus gezichtsherkenning).

Door de maximale handelshoeveelheid van 500 gram in de coffeeshop is frequente bevoorrading vanuit een stashplaats een realiteit. Uw raad heeft erop aangedrongen om bij de Bibob-toets hiermee rekening te houden (RIS180279). Deze toezegging is gestand gedaan door in de Bibob-procedure strafbare feiten die samenhangen met de achterdeur alleen aan te rekenen als er sprake is van verwevenheid met georganiseerde of andere vormen van zware criminaliteit. Deze beleidslijn is vastgesteld in de driehoek. De periodieke Bibob-toets, laatstelijk uitgevoerd in 2019, heeft evenmin gronden opgeleverd om coffeeshops te sluiten dan wel extra voorwaarden te verbinden aan de exploitatie. Dit rechtvaardigt de conclusie dat er sprake is van een beheersbare branche.

15-07-2020 AD Den Haag onderzoekt 'McDrive' voor woon-wietverkeer Westlanders
Om de overlast van coffeeshops in woonwijken te verminderen, ziet burgemeester Van Zanen van Den Haag wel wat in het openen van een wietwinkel op een industrieterrein. Daar mag dan alleen worden afgehaald. Het lijkt hem een goed idee om een van de vijf coffeeshops die nu op een kluitje aan het einde van de Weimarstraat zitten, te verplaatsen. Daar is veel overlast.

Een coffeeshop op bedrijventerrein Zichtenburg, aan de zuidrand van Den Haag, kan het woon-wietverkeer uit het Westland flink terugdringen: dat scheelt heen en weer al snel twintig minuten. Ook coffeeshophouders zijn hier wel voor te porren, merkt voorzitter Abdul Sanhajdi van de Haagse Coffeeshop Vereniging. ,,Twee coffeeshops uit de Weimarstraat zijn al een tijdje op zoek naar een andere plek, maar dat is moeizaam.” Een wietwinkel op een industrieterrein zal geen drive in worden, schetst hij. ,,Want van klanten die in de auto zitten, kan het personeel niet goed de leeftijd en het identiteitsbewijs controleren.”

30-06-2020 NRC Jan van Zanen krijgt het slechts twee dagen rustig

09-07-2020 Dagblad 070 Van Zanen sluit coffeeshop in Weimarstraat
Burgemeester Van Zanen laat coffeeshop Galaxy aan de Weimarstraat drie maanden sluiten. Aanleiding is een conflict eind juni dat uitmondde in een schietpartij dicht bij de coffeeshop. Uit onderzoek is gebleken dat het incident direct verband hield met de winkel.

Op het moment van de schietpartij liepen en fietsten meerdere personen langs. Dit incident zet de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de buurt verder onder druk, zo laat de kersverse burgemeester donderdagavond weten.

18-12-2019 Werkbespreking evaluatie blowverbod 2018 Den Haag, Politie xls; 120 registraties inclusief 44 bekeuringen. 

19-11-2019 Brief Burgemeester Remkes iz afdoening motie Groen Links van 13-06-2019: Blijf in gesprek over experiment gesloten coffeeshopketen.

16-07-2019 Brief Burgemeester Krikke iz afdoening motie Groen Links van 13-06-2019: Proportionele sanctionering J criterium. 

Het kwaliteitsbeleid ten aanzien van coffeeshops onder meer bestaat uit een strakkere handhaving van de AHOJG-criteria. Deze is in 2010 doorgevoerd in het door uw raad
vastgestelde handhavingsbeleid horeca (RIS168865). Sindsdien wordt al bij de eerste overtreding van het J-criterium overgegaan tot sluiting van de coffeeshop en beëindiging van de gedoogstatus. In 2016 is deze lijn ongewijzigd voortgezet in het huidige door uw raad vastgestelde handhavingsbeleid horeca (RIS288641) vanuit het grote belang om jongeren te beschermen tegen het gebruik van softdrugs. In 2012 en 2013 moesten twee coffeeshops worden gesloten op grond van overtreding van het J-criterium
(RIS271603). Daarmee kwam het totaal aan coffeeshops te staan op het huidige aantal van 36. 

Den Haag gaat coffeeshops meer verspreiden, AD, 15-06-2019
Den Haag gaat in opdracht van de gemeenteraad coffeeshop-houders rond de Weimarstraat en in het Zeeheldenkwartier actiever aansporen zich elders in de stad te vestigen. Een motie van die strekking van GroenLinks en de VVD* werd hierover unaniem aangenomen;

*verzoekt het college:

 in goed overleg te blijven met de coffeeshophouders en daarbij actief als klankbord te
fungeren bij mogelijke hervestigingen vanuit de overconcentratiegebieden;
 mogelijkheden tot hervestiging vanuit een overconcentratiegebied, die door
coffeeshophouders worden aangedragen, voortaan in een beginseloverleg te toetsen en
binnen 8 weken een advies uit te brengen of hervestiging op deze nieuwe locatie al dan niet
kansrijk is;
 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om voorafgaand aan de beginselprocedure
specifieke voorwaarden, zoals de civielrechtelijke toestemming, op te schorten tot na de
beginseluitspraak;
 een inventarisatie naar alternatieve, goed onderbouwde locaties, uitgevoerd door de
coffeeshophouders, aan de hand van deze beginselprocedure te beoordelen en in het geval
van een positieve beginseluitspraak per specifieke locatie de coffeeshophouders, bewoners
en wijkverenigingen nauw te betrekken bij het vervolgproces richting een definitief besluit;
 de raad voor het einde van 2019 over de voortgang te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stream comissievergadering Bestuur, 29-05-2019 inzake stand van zaken coffeeshops/experiment gesloten coffeeshopketen.

Gemeente Den Haag Verslag raadscommissie Bestuur 29-05-2019 iz brief van de burgemeester, mevrouw Krikke over stand van zaken;

coffeeshops/experiment gesloten coffeeshopketen

Hierbij kan worden betrokken:

- Tussenbericht onderzoek illegale Wietteelt (F.2016/3)
- Beantwoording schriftelijke vragen Den Haag als proefgemeente legale wietteelt
- Beantwoording schriftelijke vragen overlast door coffeeshops in Zeeheldenkwartier en RegentesseValkenboskwartier
- Beantwoording schriftelijke vragen overlast rondom kruising Noorderbeekdwarsstraat met de
Weimarstraat
- Beantwoording schriftelijke vragen overlast Weimarstraat e.o
- E-mail van de Haagse Coffeeshop Vereniging d.d. 3 december 2018 over verhuizing coffeeshop
vanuit overconcentratiegebied
- E-mail van de Haagse Coffeeshop Vereniging d.d. 4 december 2018 over verzoek aanpassing J criterium in coffeeshopbeleid

De heer Smit spreekt in namens de Haagse Coffeeshops Vereniging. Mevrouw Gyömörei maakt gebruik van
het inspreekrecht voor de heer Blans. 

Raadsinformatiebrief stand van zaken/experiment gesloten coffeeshopketen, 07-05-2019 

'De Haagse Coffeeshop Vereniging/HCV heeft zowel in de periodieke overleggen als in bijgevoegde brief d.d. 27 februari 2019, die tevens aan alle raadsleden is gestuurd, aangegeven dat de huidige inrichting van het experiment, onwerkbaar en onwenselijk is. Uitvoering daarvan zal ertoe leiden dat de kleine beheersbare Haagse
coffeeshopbranche geen stand zal kunnen houden. Wij verwijzen naar de inhoud van de brief van de HCV die door vrijwel alle coffeeshophouders is ondertekend. Ook om die reden meent het college dat Den Haag op grond van de huidige inrichting van het experiment niet moet overgaan tot deelname'.

Coffeeshops Den Haag onevenredig verdeeld over de stad, AD, 21-03-2019
,,Ik denk dat sommige zaken echt wel bereid zouden zijn om te verkassen naar wijken met weinig ‘concurrentie’, maar het gebeurt nu gewoon niet”, aldus de werknemer van de Mazzelaar. Voorlopig zitten zij goed waar ze zitten. ,,Bij ons is er ook weinig overlast, omdat er veel parkeerruimte is”

Verhuizing coffeeshops goed nieuws voor Zeeheldenkwartier, VVD Den Haag 22-07-2014
De verhuizing van één van de coffeeshop in het Zeeheldenkwartier naar Transvaal is goed nieuws voor bewoners en ondernemers in Zeehelden. Deze wijk kampt met een overconcentratie aan coffeeshops met maar liefst zes open shops. Dit worden er nu vijf. De VVD Den Haag vindt dit een mooi begin in de strijd om de overconcentratie helemaal tegen te gaan.

De VVD Den Haag vindt al jaren dat de overconcentratie van het aantal coffeeshops in het Zeeheldenkwartier door de gemeente moet worden aangepakt. VVD-raadslid en woordvoerder Centrum Ingrid Michon-Derkzen: “De vele coffeeshops zorgen voor veel overlast. Bewoners en ondernemers klagen terecht over bijvoorbeeld stank- en geluidsoverlast van auto’s die voor de coffeeshops met draaiende motoren op straat stilstaan. Maar omdat een coffeeshop niet zomaar mag worden gesloten, was het lange tijd lastig om het probleem van overconcentratie aan te pakken. Dat de eigenaar van de coffeeshop aan de Piet Heinstraat nu zelf de gemeente heeft verzocht te verhuizen naar de Boerenstraat in Transvaal is daarom goed nieuws.”

Raadsinformatiebrief aanscherping coffeeshopbeleid Den Haag, 15-03-2012 iz I-criterium, vergroting afstandscriterium van 250 naar 350 meter & overconcentratiegebieden.

Vereniging van Haagse Coffeeshops doen aangifte tegen de VVD en CDA in de Haagse gemeenteraad Digitale hofstad 21-01-2010 

De Vereniging van Haagse Cannabis Shops, de VHCS gaat aangifte doen tegen de VVD en het CDA in de Haagse gemeenteraad. De coffeeshophouders beschuldigen de partijen van smaad en laster.

De VHCS vindt dat de partijen de coffeeshops in hun verkiezingscampagnes in een kwaad daglicht stellen. De VVD en het CDA zeggen coffeeshops in Den Haag te willen sluiten omdat ze voor overlast zorgen, maar volgens de VHCS is dat een verkiezingsstunt ten koste van de coffeeshops.

Brief van Burgemeester van Aartsen aan comissie Bestuur, 08-07-2008 inzake inwerktreding van het algemene rookverbod in de horeca:
Bij coffeeshops is het denkbaar, dat na de inwerkingtreding van het rookverbod, bezoekers buiten de zaak gaan gebruiken. Dit kan overlast veroorzaken voor de directe omgeving, zoals voor omwonenden en passanten. Een ander ongewenst effect van het rookverbod zou kunnen zijn, dat het blowen direct buiten de gelegenheid de (door)verkoop van softdrugs in de hand gaat werken. Een ander effect van het rookverbod in coffeeshops kan zijn, dat de coffeeshop meer dan voorheen bezocht wordt voor het afhalen van softdrugs, dan voor het gebruik ter plaatse. Hierdoor kan het karakter van de coffeeshop veranderen, waardoor de functie van de coffeeshop verandert in een afhaalloket in plaats van een horeca-inrichting waar men kan verblijven en gebruiken.
Indien bovengenoemde verschijnselen zich voordoen kan op grond van de APV en het coffeeshopbeleid handhavend worden opgetreden. Het is volgens de gedoogcriteria en de vergunningvoorschriften verboden om overlast te veroorzaken. Tegen overlast kan te allen tijde bestuursrechtelijk worden opgetreden. Blowverbod Een specifieke maatregel om het gebruik van softdrugs op de openbare weg te bestrijden is een blowverbod. In de nieuwe APV, waarmee de gemeenteraad in december 2007 heeft ingestemd, is een verbod op het gebruik van softdrugs opgenomen. Na inwerkingtreding van de nieuwe APV kan het college gebieden aanwijzen waar het gebruik of openlijk voorhanden hebben van softdrugs verboden is. Het streven was om de nieuwe APV voor het zomersreces inwerking te laten treden. Deze termijn leek voldoende om uitvoeringsbesluiten, mandaten en dergelijke aan te passen en om de werkprocessen van politie en Openbaar Ministerie gericht op strafrechtelijke handhaving bij te stellen. De VNG heeft echter eind mei bekend gemaakt dat de nummering van de model-APV ingrijpend is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe Haagse APV bepalingen omgenummerd moeten worden. Als dat niet gebeurt, gaat de beoogde aansluiting met de model-APV verloren. De omnummering en de doorvertaling daarvan naar uitvoeringsbesluiten, mandaten en de werkprocessen van politie en Openbaar Ministerie heeft tot gevolg dat de nieuwe APV niet eerder dan oktober 2008 in werking zal treden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwacht dit najaar met uw commissie over het coffeeshopbeleid van gedachten te wisselen. Met de meeste hoogachting, J.J van Aartsen.

Den Haag sluit dertien coffeeshops Trouw 03-03-2000
De gemeente Den Haag mag dertien coffeeshops sluiten die binnen 500 meter van een middelbare school of een jongerencentrum zijn gevestigd. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was aangespannen door de Vereniging van Haagse Coffeeshophouders (VHCS).

De sluiting is onderdeel van een meerjarenplan waarmee de gemeente de wildgroei van handel in softdrugs wil tegengaan. D66-fractievoorzitter Polman in de Haagse gemeenteraad voorziet echter dat de sluiting van een groot aantal coffeeshops wildgroei juist in de hand werkt. Uit gegevens van de politie blijkt volgens hem nu al dat de straathandel in Den Haag toeneemt.

Begin jaren negentig telde Den Haag over de honderd coffee shops. Op last van de gemeente zijn eerst alle illegale wiet- en hasjhandels gesloten. Omdat het overgebleven aantal van 63 volgens de gemeente nog te veel was, is de 500-metergrens ingevoerd en kunnen nog 13 coffeeshops gesloten worden. Van de resterende vijftig hebben er enkele ook een drankvergunning. In oktober moeten zij kiezen: of drank, of softdrugs.

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600