SP Den Haag

SP Den Haag

Lijst 11 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is SP Den Haag?

De bezem door het ijspaleis Verkiezingsprogramma SP Den Haag 2022-2024

In het verkiezingsprogramma staat:

  • ‘Er moet een doorbraak komen binnen de discussie over de overconcentratie van coffeeshops in de Weimarstraat en het Zeelheldenkwartier. De gemeente moet proactief op zoek naar locaties en gebieden waarbinnen volgens de regels verplaatsing mogelijk is. Eventuele belemmeringen binnen de huidige regels worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente maakt de procedure voor verplaatsing zo eenvoudig mogelijk en helpt bij een verplaatsing bij het informeren van de buurt. De gemeente draagt actief uit dat een eerlijke verdeling van de shops over de stad nodig is.
  • Het huidige aantal vergunningen voor coffeeshops blij behouden: we doen niet aan uitsterfbeleid’. 

Van de website SP Den Haag - artikel van 19-04-2017: ‘Breng blowverbod terug tot beperkte omvang’ met daarin:

‘Vanaf 9 april geldt er op 13 plekken in Den Haag een blowverbod, waaronder in het centrum en op het strand van Scheveningen. Deze maatregel is genomen om actie te ondernemen tegen stank- en geluidsoverlast van blowende mensen. De SP Den Haag vindt deze maatregel buiten proportie. Natuurlijk moet er een alcohol- en blowverbod gelden bij plekken waar het gebruik hiervan aantoonbaar voor overlast zorgt, bijvoorbeeld bij een speeltuin of een schoolplein, maar een verbod op zo’n grote schaal gaat de SP veel te ver.’

Stemwijzer Den Haag heeft een stelling “Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. SP Den Haag is het hier mee ONEENS: ‘Wat de SP betreft wordt het blowverbod opgeheven: blowen hoeft immers niet per definitie gepaard te gaan met overlast. Als er toch overlast is kan de politie of handhaving doorgaans handhaven op basis van andere factoren, zoals geluidsoverlast. Hier is geen blowverbod voor nodig.’ 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst SP Den Haag

SP Den Haag heeft bij de verkiezingen van 2017 in totaal 1 zetel gekregen. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden. De (hernieuwde) coalitie in Den Haag wordt sinds 2019 gevormd door VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3). De burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Den Haag zijn: Hart voor Den Haag/Groep de Mos (7), Haagse Stadspartij (3) PvdD (3), SP (1) Islam Democraten (1), ChristenUnie/SGP (1), PVV (1), NIDA (1), Partij van de Eenheid (1). Groep Hoijinck van Papendrecht (1), Groep Roopram (1)

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke SP?  

Verkiezingsprogramma SP 2021-2025 Stel een daad

In het verkiezingsprogramma staat:

  • De teelt en de verkoop van softdrugs voor de Nederlandse markt gaan we reguleren en legaliseren. Zo kunnen we drugscriminaliteit tegengaan en de veiligheid van drugs beter controleren.
  • Drugsgebruik ontmoedigen we, maar gebruikers criminaliseren we niet.
  • Meer onderzoek naar de schade van verschillende typen drugs is nodig om te bepalen of de huidige lijst met verboden drugs zal moeten worden aangepast.

Zie ook SP Cannabis-Kieswijzer

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600