Hart voor Den Haag/Groep De Mos

Hart voor Den Haag/Groep De Mos

 Lijst 1

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Hart voor Den Haag/Groep de Mos?

Verkiezingsprogramma HvDH/GrdM 2022-2026

Hierin staat:

'Narcostaat Nederland, dat is hoe wij tegenwoordig in het buitenland bekend staan. Maar hoe groot is de drugseconomie? Zowel de lokale als de landelijke politiek hebben daar geen idee van. Hart voor Den Haag pleit voor een groot onderzoek naar de omvang van de drugscriminaliteit en de impact op de samenleving. Daarmee samenhangend moet er een Deltaplan komen om de georganiseerde misdaad en ondermijning te bestrijden. Wij zijn het zat dat misdadigers kinderen inzetten als drugsdealers, winkelstraten gebruiken om crimineel vermogen wit te wassen en jonge meisjes op schoolpleinen ronselen voor prostitutie. We willen een mobiele brigade die de van heuptasjes voorziene drugsdealers controleert en bij drugsbezit oppakt. Middenstandszaken die worden gebruikt als dekmantel voor witwassen gaan we aanpakken, door signalen serieus te nemen en het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) hier actiever werk van te laten maken. We betrekken ook de winkeliersverenigingen hierbij.

Hart voor Den Haag is niet voor het keihard uitroeien van recreatief softdrugsgebruik. Sterker: wij zouden graag zien dat de landelijke overheid softdrugs gaat legaliseren. We maken ons zorgen over het gebruik van harddrugs onder jongeren, gebruik van drugs zoals GHB en de afname van betrouwbare voorlichting op scholen en bij evenementen. Naast voorlichting moeten evenementbezoekers hun XTC-pillen kunnen laten testen. Als er stoffen worden aangetroffen met een direct gevaar voor de volksgezondheid, kunnen regionale of landelijke waarschuwingsacties worden opgezet.'

Op de website Hart voor Den Haag/Groep de Mos staat geen drugsparagraaf.

Interview in de CannaStemBus met Richard de Mos maart 2021

Stemwijzer Den Haag heeft een stelling “Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. Hart voor Den Haag/Groep de Mos staat hierin NEUTRAAL: ‘Maatwerk is in deze het devies. Betrek bewoners, neem meldingen van overlast serieus en handhaaf bij overlast.’ 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Hart voor Den Haag/Groep de Mos  

Zie ook bericht van 17-01-2022:
''Het eerste deel van de kandidatenlijst werd maandagochtend bekend gemaakt. In bijgaande verklaring zegt De Mos: ‘In de zoektocht naar het winnende team moet je soms moeilijke beslissingen nemen, zeker als het verwachtingspatroon van kandidaten niet strookt met hetgeen je als partij kunt bieden.’ Rita Verdonk (plek 2) is opvallend genoeg ook de énige vrouw in de top tien. Na haar is Nino Davituliani de eerste op plek 12.''

Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft bij de verkiezingen van 2017 in totaal 7 zetels gekregen. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden. De (hernieuwde) coalitie in Den Haag wordt sinds 2019 gevormd door VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3). De burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Den Haag zijn: Hart voor Den Haag/Groep de Mos (7), Haagse Stadspartij (3) PvdD (3), SP (1) Islam Democraten (1), ChristenUnie/SGP (1), PVV (1), NIDA (1), Partij van de Eenheid (1). Groep Hoijinck van Papendrecht (1), Groep Roopram (1) 

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600