GroenLinks Den Haag

GroenLinks Den Haag

Lijst 4  

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Groen Links Den Haag?

Ons plan voor groen, gelijk en kansrijk Den Haag

Verkiezingsprogramma Groen Links Den Haag bevat geen drugs/coffeeshop paragraaf

Van de website  Groen Links Den Haag - artikel van 19 maart 2021 Groen Links zorgt voor betere spreiding van coffeeshops:

‘De verdeling van coffeeshops over de Haagse wijken kan beter als het aan GroenLinks ligt.

Daarom zal GroenLinks morgen bij de bespreking van het integraal veiligheidsplan pleiten voor een betere spreiding van coffeeshops in Den Haag. GroenLinks wil dat de mogelijkheid om een bestaande coffeeshop te verplaatsen naar een ander deel van de stad door de burgemeester wordt onderzocht. Hierbij moeten de coffeeshops en bewoners(organisaties)actief betrokken worden.
Fractie Groen Links: “Betere spreiding van het huidige aantal coffeeshops komt de hele stad ten goede. Dit kan ook een stukje van de overlast in het Zeeheldenkwartier en het Regentesse- en Valkenboskwartier helpen terugdringen.’ 

Naast een betere spreiding van coffeeshops over de stad zal GroenLinks morgen ook aandringen op het onder voorwaarden meedoen aan de landelijke pilot voor gereguleerde wietteelt. Over die voorwaarden moet de gemeente samen met de coffeeshops met de minister van BZK in gesprek.

Stemwijzer Den Haag heeft een stelling “Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. Groen Links Den Haag is het hier mee ONEENS: ‘We verhogen de controle op de handel en kwaliteit van drugs. Op populaire uitgaansplekken in de stad worden voorlichting en tests aangeboden. Op bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik wordt niet gehandhaafd.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Groen Links Den Haag

Groen Links Den Haag heeft bij de verkiezingen van 2017 in totaal 5 zetels gekregen. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden. De (hernieuwde) coalitie in Den Haag wordt sinds 2019 gevormd door VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3). De burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Den Haag zijn: Hart voor Den Haag/Groep de Mos (7), Haagse Stadspartij (3) PvdD (3), SP (1) Islam Democraten (1), ChristenUnie/SGP (1), PVV (1), NIDA (1), Partij van de Eenheid (1). Groep Hoijinck van Papendrecht (1), Groep Roopram (1)  

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Groen Links?

Verkiezingsprogramma Groen Links 2021 – 2025 Tijd voor nieuw realisme 

We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s.

Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol.

Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping.

Zie ook Groen Links Cannabis-Kieswijzer

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600