PvdA Den Haag

PvdA Den Haag

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is PvdA Den Haag?

Verkiezingsprogramma PvdA Den Haag 2022-2026 (nog) niet beschikbaar

 Op de website van PvdA Den Haag staat een nieuwsbericht over de spreiding van coffeeshops:

'De PvdA wil korte metten maken met de coffeeshop-clusters. Daarom wil het coffeeshops uit de clusters verhuizen en verspreiden over alle 44 Haagse wijken'.

“Één coffeeshop zorgt vaak niet voor problemen,” vindt fractievertegenwoordiger Andrea Bartman. Het zijn juist de overconcentraties zoals die op de Weimarstraat/Noorderbeekdwarsstraat waar zij zich zorgen over maakt. Daar bevinden zich nu drie coffeeshops binnen vijftig meter van elkaar. Deze clusters van coffeeshops kunnen zorgen voor criminaliteit en ondermijning in de wijken. “Dat willen we de buurtbewoners niet aandoen. Dus minstens twee coffeeshops daar moeten weg. Alleen als die verdwijnen, blijven er te weinig coffeeshops over. Dat zorgt voor te veel bezoek en overlast bij die wie overblijven,” zegt Andrea. In totaal heeft Den Haag 36 coffeeshops en daar mogen geen nieuwe meer bijkomen.

Stemwijzer Den Haag heeft een stelling “Er moeten in Den Haag meer gebieden komen waar een blowverbod geldt”. PvdA Den Haag is het hier mee ONEENS: ’Een blowtje roken is prima en niet per definitie overlastgevend. Als het wel overlast geeft moet dit worden aangepakt. Daar is een breed blowverbod niet voor nodig’. 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst PvdA Den Haag

PvdA Den Haag heeft bij de verkiezingen van 2017 in totaal 3 zetels gekregen. De gemeenteraad van Den Haag heeft 45 leden. De (hernieuwde) coalitie in Den Haag wordt sinds 2019 gevormd door VVD (7), D66 (6), GroenLinks (5), CDA (3) en PvdA (3). De burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen (VVD). De andere partijen in de gemeenteraad van Den Haag zijn: Hart voor Den Haag/Groep de Mos (7), Haagse Stadspartij (3) PvdD (3), SP (1) Islam Democraten (1), ChristenUnie/SGP (1), PVV (1), NIDA (1), Partij van de Eenheid (1). Groep Hoijinck van Papendrecht (1), Groep Roopram (1) 

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke PvdA?

Verkiezingsprogramma PvdA 2021-2025 Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland 

  • Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.
  • Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.
  • Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan.

Zie ook PvdA Cannabis-Kieswijzer

 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600