PvdA Leeuwarden

PvdA Leeuwarden

Lijst 1

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is de PvdA Leeuwarden?

Voel je thuis - Verkiezingsprogramma PvdA Leeuwarden 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

“De handel in harddrugs en het gebruik ervan moeten harder worden aangepakt. Het zijn vooral de grote criminele bendes die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen en ons leefmilieu vervuilen (o.a. via grootschalige fraude en witwassen). Er vindt geen uitbreiding plaats van het aantal coffeeshops. Parkeeroverlast bij deze locaties moet bestreden worden.”

Van de website: PvdA Leeuwarden -  Standpunten Veiligheid “De PvdA wil overlast ook voorkómen. Straatcoaches en welzijnswerkers zijn daarbij belangrijk. De PvdA vindt dat het hebben van softdrugs niet strafbaar zou moeten zijn. Harddrugs moeten hard worden aangepakt. Het gevoel van veiligheid in de binnenstad moet in 2022 duidelijk verbeterd zijn. Er komen niet meer coffeeshops. Voor prostituees is waar nodig opvang en begeleiding.”

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst - PvdA Leeuwarden

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

De PvdA Leeuwarden haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 11 zetelsDe gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van PvdA (11), CDA (5), GroenLinks (5) en D66 (4). Burgemeester van Leeuwarden is Sybrand van Haersma Buma (CDA). Andere partijen die in Leeuwarder gemeenteraad zitten zijn: ChristenUnie (2 ), VVD (4), FNP (3), Lijst058 (2), Gemeentebelangen (2) en de PvdD (1).

Hoe cannabisvriendelijk is de landelijke Partij van de Arbeid? 

Verkiezingsprogramma  2021-2025

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

"• Legalisering hennepteelt. We gaan verder met de huidige experimenten voor de legalisering van hennepteelt. Er komt een gesloten cannabis-keten waar criminaliteit geen vat op heeft.

• Veiligheid en gezondheid staan voorop in het drugsbeleid. Het absurde aan het huidige beleid is dat het schadelijke gebruik van alcohol, tabak en cannabis gelukkig wel aan regels is onderworpen, maar het gebruik van alle zogeheten harddrugs niet. Laten we daarom drugsgebruikers niet langer zien als criminelen, maar hun gezondheid vooropstellen. Door drugsgebruik uit de taboesfeer te halen voeren we effectiever beleid, lichten we beter voor en voorkomen we dodelijke ongelukken.

• Focus op de echte drugscriminelen. Niet de gebruikers maar de georganiseerde misdaad zijn de echte criminelen. Deze criminele (motor)bendes - die onze straten onveilig maken, ons bestuur ondermijnen, ons leefmilieu vervuilen en onze gezondheid schaden met gevaarlijke drugs - pakken we keihard aan.

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en het maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. En het haalt coffeeshops uit het criminele circuit. "
 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600