Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL)

Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL)

Lijst 5

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is Gemeentebelangen Leeuwarden?

Voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden - Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Leeuwarden 2022 – 2026

In het verkiezingsprogramma staat:

Het zijn van dakloze, drugs- of drankverslaafde is niet iets wat zondermeer maar geaccepteerd en gefaciliteerd moet worden. Deze groep moet teruggebracht worden in het normale maatschappelijke leven. Dit zowel in het belang van de persoon maar ook in het belang van de samenleving. Zo nodig kan gedwongen behandeling noodzakelijk zijn."

"GBL wil een streng beleid tegen drugsdealers/gebruikers. Het hoeft geen betoog dat excessen  en agressief gedrag vaak mede veroorzaakt worden door het gebruik van hard- en softdrugs en/of overmatig alcoholgebruik.

Ook uit oogpunt van gezondheidszorg en jeugdbeleid (het weggooien van kansen op een goede toekomst) moet het gebruik van (soft)drugs en (overmatig) drankgebruik door jongeren worden tegengegaan. Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan wil GBL inperken."

"Door goede voorlichting kan veel leed en ellende voorkomen worden. De gemeente stimuleert voorlichting op het gebied van drank, drugs, omgaan met geld, seksuele diversiteit, seksueel geweld, loverboys, omgang met sociale media, etc. Eén en ander wel in overleg, samenhang en afstemming met hierbij betrokken organisaties, verenigingen en scholen. Hiermee kunnen negatieve tendensen vroegtijdig worden onderkend en kan (extra) voorlichting en controle op het juiste moment worden ingezet. "

Van de website: partij+link -  Veiligheid, openbare orde en handhaving - Gemeentebelangen Leeuwarden 

"Gemeentebelangen Leeuwarden wil een streng beleid tegen drugsdealers/gebruikers. Het hoeft geen betoog dat excessen  en agressief gedrag vaak mede veroorzaakt worden door het gebruik van hard- en softdrugs en/of overmatig alcoholgebruik.

Ook uit oogpunt van gezondheidszorg en jeugdbeleid (het weggooien van kansen op een goede toekomst) moet het gebruik van (soft)drugs en (overmatig) drankgebruik door jongeren worden tegengegaan. Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan wil Gemeentebelangen Leeuwarden inperken.

‘Overmatig drugs en drankgebruik door jongeren moet worden tegengegaan’ "

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Op deze volwassenen kun je stemmen: Kandidatenlijst 2022 Gemeentebelangen Leeuwarden.

Gemeentebelangen Leeuwarden haalde in 2017 bij de gemeenteraadsverkiezingen 2 zetelsDe gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van PvdA (11), CDA (5), GroenLinks (5) en D66 (4). Burgemeester van Leeuwarden is Sybrand van Haersma Buma (CDA). Andere partijen die in Leeuwarder gemeenteraad zitten zijn: ChristenUnie (2 ), VVD (4), FNP (3), Lijst058 (2), Gemeentebelangen (2) en de PvdD (1)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600