Uitgelicht - Leeuwarden

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Leeuwarden zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Hieronder wordt een stelling uit een stemwijzer met de opvattingen per politieke partij specifiek uitgelicht. Vervolgens wordt aan de hand van de stelling en de verkiezingsprogramma's antwoord gegeven op de vraag welke partijen in Leeuwarden al dan niet #cannabisvriendelijk zijn.

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Kieswijzer MijnStem van iVOX (een samenwerking tussen Citisens en DPG Media) bevat de stelling:”Wietteelt onder controle van de gemeente toestaan”.

ONEENS

CDA (5 zetels)

De lokale overheid hoeft drugsgebruik niet te faciliteren en te stimuleren. We zijn tegen van drugs en we willen ook het aantal coffeeshops verminderen.

ChristenUnie (2 zetels)

We zetten als gemeente in op preventie van verslavingsproblematiek door goede voorlichting. De ChristenUnie wil een einde maken aan de normalisatie van drugsgebruik.

Gemeentebelangen Leeuwarden (2 zetels)

Geen wietteelt.

Wietteelt onder controle van de gemeente toestaan”Van de 39 zetels (b)lijkt een aantal van 9 ZETELS het ONEENS met deze stelling te zijn.

NEUTRAAL (min of meer)

FNP (3 zetels)

Rijks beleid

Forum voor Democratie (0 zetels)

FVD is voor een modernisering van het drugsbeleid, maar onze gemeente hoeft hier geen koploper te zijn.

Lijst058 (2 zetels)

LIJST058 wil hierin het landelijke beleid volgen.

EENS

D66 (4 zetels)

D66 vindt reguleren van ‘de achterdeur’ belangrijk

GroenLinks (5 zetels)

We zijn voorstander van gelegaliseerde productie en verkoop van softdrugs. Hiermee heeft de overheid meer controle op het THC-gehalte en de teelt van cannabis en voorkom je dat drugscriminaliteit loont.

PvdA (11 zetels)

We staan ervoor open aan een proef met legale wietteelt mee te doen

VVD (4 zetels)

Rondom softdrugs bestaat al lang een vreemde situatie. Terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur van de winkel wordt gedoogd, is de inkoop aan de achterdeur illegaal. Een gedoogbeleid is tijdelijk; het wordt tijd voor een gereguleerde oplossing.

Wietteelt onder controle van de gemeente toestaan”Van de 39 zetels (b)lijkt een aantal van 24 ZETELS het EENS met deze stelling te zijn.

De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van PvdA (11), CDA (5), GroenLinks (5) en D66 (4). Burgemeester van Leeuwarden is Sybrand van Haersma Buma (CDA). Andere partijen die in Leeuwarder gemeenteraad zitten zijn: ChristenUnie (2 ), VVD (4), FNP (3), Lijst058 (2), Gemeentebelangen (2) en de PvdD (1).

 

Verkiezingsprogramma's:

Regulering/legalisering cannabis

 • GroenLinks Leeuwarden - We zijn voorstander van gelegaliseerde productie en verkoop van softdrugs.
 • VVD Leeuwarden - Een gedoogbeleid is tijdelijk; het wordt tijd voor een gereguleerde oplossing.  

Preventie en voorlichting

 • CU Leeuwarden - Om te zorgen dat het aantal verslaafden in Leeuwarden niet zal groeien is het belangrijk om in te zetten op preventie en voorlichting. Er dient hierbij aandacht te zijn voor de schaduwkanten van drugsgebruik voor onze samenleving.
 • GBL Door goede voorlichting kan veel leed en ellende voorkomen worden. De gemeente stimuleert voorlichting op het gebied van drank, drugs, omgaan met geld, seksuele diversiteit, seksueel geweld, loverboys, omgang met sociale media, etc.
 • GroenLinks Leeuwarden - Daarnaast zetten we in op voorlichting over de nadelen die kleven aan het gebruik van drugs.  

Vestigingsbeleid coffeeshops

 • D66 Leeuwarden - Voor de lokale leefbaarheid is de concentratie van coffeeshops in het centrum onwenselijk. Leeuwarden heeft een regionale koffieshopfunctie en wij willen een ‘McWeed’ aan de rand van de stad zodat kopers niet door het centrum gaan crossen."
 • CDA Leeuwarden - Als het aan het CDA ligt gaan we het aantal coffeeshops eerst terugdringen, te beginnen met coffeeshops buiten de grachten. Combinatie van (jeugd-)zorg en drugsverkoop in dezelfde straat wordt verboden, ongeacht welke drugs wordt aangeboden. In een straal van 100 meter mogen geen coffeeshops en andere verkooppunten aanwezig zijn.
 • GroenLinks Leeuwarden - Wat GroenLinks betreft kunnen vestigingscriteria voor coffeeshops worden versoepeld.  

Openingstijden coffeeshops

 • GBL - Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan wil GBL inperken."
 • GroenLinks Leeuwarden - We zijn voorstander van vrije sluitingstijden in het horecagebieden in de binnenstad van Leeuwarden. 

Aantal coffeeshops

 • GBL - Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan wil GBL inperken.
 • PvdA Leeuwarden - Er vindt geen uitbreiding plaats van het aantal coffeeshops.  

Handhaving coffeeshops

 • D66 Leeuwarden - Een menselijk en pragmatisch handhavingsbeleid. Echte drugsoverlast pakken we aan maar we laten de kleine gebruiker met rust.
 • CU Leeuwarden - Daarnaast dient er gehandhaafd te worden op de leeftijdsgrens van achttien jaar bij coffeeshops.
 • PvdA Leeuwarden - Parkeeroverlast bij deze locaties (coffeeshops – red) moet bestreden worden.”  

Overleg coffeeshops

 • D66 Leeuwarden - In gesprek blijven met coffeeshophouders om problemen vroegtijdig te zien en op te lossen.

 

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Leeuwarden zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Schichtig Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling:

Cannabisvriendelijk (net geen stip): GroenLinks Leeuwarden en D66 Leeuwarden

Cannabisvriendelijk: PvdA Leeuwarden en VVD Leeuwarden

 

Wie zich verder wil verdiepen, zie: Achtergrondinformatie - Leeuwarden

 

UIT 2017

advertentie De Os LC 20 november 2017

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600