FvD Leeuwarden

FvD Leeuwarden

Lijst 9

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 - Hoe cannabisvriendelijk is Forum voor Democratie Leeuwarden?

Geen verkeizingsprogramma van FvD Leeuwarden online beschikbaar.

Wel is er een verkiezingskrant verspreid in de gemeente Leeuwarden. Op FVD Leeuwarden | Facebook vind je de (waarschijnlijke) voorpagina:

 274067600 121479773769079 3304151180632848559 n

Geen website met informatie van FvD Leeuwarden online beschikbaar, wel een Facebookpagina: FVD Leeuwarden | Facebook

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden bevat geen stelling aangaande cannabis, coffeeshops en/of drugs.

Geen kandidatenlijst FvD Leeuwarden online beschikbaar. 

FvD Leeuwarden deed de vorige keer niet mee aan de gemeenteraadverkiezingen Leeuwarden.

De gemeenteraad van Leeuwarden bestaat uit 39 zetels. Het college van burgemeester en wethouders wordt sinds 2018 gevormd door een coalitie van PvdA (11), CDA (5), GroenLinks (5) en D66 (4). Burgemeester van Leeuwarden is Sybrand van Haersma Buma (CDA). Andere partijen die in Leeuwarder gemeenteraad zitten zijn: ChristenUnie (2 ), VVD (4), FNP (3), Lijst058 (2), Gemeentebelangen (2) en de PvdD (1)

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke Forum voor Democratie?

Verkiezingsprogramma

Stem Nederland terug 2021-2025

"Modernisering drugsbeleid: softdrugs geleidelijk legaliseren, meer aandacht voor verslavingsbehandeling, overlast veel harder aanpakken.

"FVD is voor modernisering van het drugsbeleid. Het huidige beleid is mislukt: het kost de politie ontzettend veel tijd en geld, maar is volledig ineffectief. Het staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op de kwaliteit van cannabis. FVD wil het drugsbeleid moderniseren door softdrugs geleidelijk te legaliseren en door meer aandacht aan preventie en de behandeling van drugsverslaving te besteden. Misbruik en verstoring van de openbare orde door gebruikers moet zwaarder worden bestraft."

Forum voor Democratie - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600