Achtergrondinformatie - Leeuwarden

Buma sluit 29ste drugspand van 2021 - NDC mediagroep - De Krant van Toen (17 december 2021)

Een woning aan de Diepenbrockstraat in Leeuwarden is gisteren op last van burgemeester Sybrand Buma voor drie maanden gesloten. De politie vond er in oktober zakken met gedroogde henneptoppen, met in totaal 129 gram hennep. In de woning hingen ook takken met henneptoppen te drogen. Het is dit jaar de 29ste keer dat burgemeester Buma een woning laat sluiten op basis van de Opiumwet, alles om drugshandel, onveiligheid en overlast voor omwonenden tegen te gaan.

Autoluwe Eewal in Leeuwarden nog niet autoluw genoeg - NDC mediagroep - De Krant van Toen

Overdag lijkt het redelijk te werken maar aan het einde van de middag? Dan is de Eewal veel, maar niet autoluw. Dat zeggen bewoners - en erkent de gemeente Leeuwarden. ,,Tussen twaalf en vijf’s uur middags is het wel rustiger dan voorheen. Maar ’s avonds? Dan zie je gewoon mensen hun rondje rijden, naar de coffeeshop gaan om wat af te halen”, zegt buurtbewoner Jacco de Boer.

Autoluwe binnenstad: bewoners en gemeente blij, coffeeshop minder - NDC mediagroep - De Krant van Toen (18 september 2021)

Een deel van het Leeuwarder centrum is vanaf maandag autoluw.Andere delen volgen binnenkort, aldus wethouder Friso Douwstra. Niet iedereen is er blij mee. (...)

Bij coffeeshop Liberty aan het Heerenwaltje wordt daar heel anders over gedacht. De eigenares, die niet met haar naam in de krant wil (,,anders heb ik meteen weer gedoe met de bewoners’’), meent dat het autoluw maken van de binnenstad vooral gedaan wordt om de coffeeshops eruit te werken. ,,Dat proberen ze al twintig jaar.’’ 

Een deel van haar klandizie komt met de auto, over de Eewal. ,,Die kunnen ook op de fiets komen, of lopend, of parkeren in de garage op het Hoeksterend’’, zegt Venema. Dat ziet de eigenares niet gebeuren. ,,De vaste klanten blijven wel komen’’, weet ze. ,,Als je een goed product verkoopt blijven ze wel. Maar er zijn ook die voor het gemak kiezen en naar de coffeeshop op het Vliet rijden. Dat die hier op de fiets komen? Natuurlijk niet.’

CDA haalt bakzeil: geen beperking coffeeshops - NDC mediagroep - De Krant van Toen (5 december 2019)

Het CDA heeft geen meerderheid gekregen om het Vliet coffeeshop-vrij te krijgen. Onder meer PvdA, Pal GroenLinks, D66 en VVD zijn tegen.

CDA wil coffeeshopvrij Vliet - NDC mediagroep - De Krant van Toen (4 december 2019)

Het CDA wil het Leeuwarder coffeeshopbeleid verandert. Het Vliet moet weer coffeeshopvrij worden.

De partij komt met dit punt op het moment dat er juist een tweede shop op het Vliet lijkt bij te komen. Volgens het CDA heeft de raad in 2018 een fout gemaakt bij het vaststellen van een nieuw vestigingsbeleid in Leeuwarden. Door dat besluit is het mogelijk voor coffeeshops om
zich ook buiten de stadsgrachten te vestigen.

CDA in Leeuwarden bindt strijd met coffeeshops aan - Leeuwarder Courant (lc.nl) ( 3 december 2019)

"Het CDA wil het Leeuwarder coffeeshopbeleid verandert. Het Vliet moet weer coffeeshopvrij worden. De partij komt met dit punt op het moment dat er juist een tweede shop op het Vliet lijkt bij te komen.

Volgens het CDA heeft de raad in 2018 een fout gemaakt bij het vaststellen van een nieuw vestigingsbeleid in Leeuwarden. Door dat besluit is het mogelijk voor coffeeshops om zich ook buiten de stadsgrachten te vestigen."

Buma: niet meer dan twee coffeeshops op het Vliet - Leeuwarder Courant (lc.nl) (28 november 2019)

"Dan moet je wel een heel leuk feestje gehad hebben, als je het Vliet als twee straten ziet”, probeerde Buma de zorgen van onder meer D66 weg te nemen. ,,Iedereen ziet dat het een straat is.” Dat juristen de redenatie van Buma in twijfel trekken, evenals enkele wijkbewoners, deed Buma niet twijfelen. ,,Ik ben zelf van huis uit jurist, ik zou een rechtszaak met vertrouwen tegemoet zien."

AB: "Krachtige samenleving met een dienende overheid" (cda.nl) (4 november 2019)

(...)"Een belangrijke randvoorwaarde die de overheid moet scheppen voor een krachtige samenleving is veiligheid. De handhaving hiervan is bij uitstek een taak van de dienende overheid en niet van de samenleving. Als CDA zijn we trots op de handhavers in deze gemeente. Niet alleen de eigen BOA’s maar ook de politie in deze gemeente doet goed werk. Ook de burgemeester neemt hier een belangrijke plek in. Wij spreken onze steun uit voor de door de burgemeester gesloten drugspanden. Het baart het CDA zorgen dat het steeds meer worden. Aan de andere kant wordt er een duidelijk signaal gegeven: in Leeuwarden is geen plek voor drugs!

Het CDA maakt zich überhaupt ernstig zorgen over druggerelateerde criminaliteit in de stad. De actuele problemen op Het Vliet spreken boekdelen: dealen op straat, drugspanden, naalden in speeltuinen en jongens onder invloed van drugs tussen spelende kinderen. Het CDA wil vóór begrotingsjaar 2020 dan ook het coffeeshopbeleid in deze gemeente opnieuw ter discussie stellen: verkoop van drugs hoort niet tussen woonhuizen, hoort niet in speeltuinen en hoort niet naast scholen." (..)

CDA tegen komst coffeeshop in Vlietzone (1 oktober 2019)

"Door een, ons inziens, verkeerde beslissing in juni 2018 is het nu mogelijk om coffeeshops buiten de grachten te vergunnen. De bewoners van Het Vliet gaan hier nu de wrange vruchten van plukken. Tijdens het open podium van woensdag jl. heeft het CDA in het openbaar aan de afvaardiging van de wijk gevraagd of zij zitten te wachten op een tweede coffeeshop. Het antwoord laat zich raden: absoluut niet. (...)

Het CDA zal zich in de komende tijd overigens wederom inzetten om het coffeeshopbeleid in Leeuwarden zodanig aan te passen dat wijken niet geconfronteerd worden met de bijbehorende drugsoverlast.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we daarom de volgende vragen;

1. Is het college, net als het CDA, van mening dat een extra coffeeshop op Het Vliet, ongeacht de juridische houdbaarheid, onwenselijk is?
2. Is het college van mening dat de vergunningsprocedure juridisch houdbaar is wanneer de aanvraag niet op overheid.nl is gepubliceerd? Zo nee, gaat u de procedure voor een exploitatievergunning opnieuw opstarten?
3. Is het college van mening dat de bewoners van de Vlietzone voldoende betrokken zijn geweest bij de vergunningsprocedure?
4. Bent u van mening dat de gemeenteraad actiever had moeten worden geïnformeerd, gelet op de politieke gevoeligheid die de problematiek in deze wijk veroorzaakt heeft?

Geplaagde Vlietzone krijgt een tweede coffeeshop - Leeuwarder Courant (lc.nl) (29 oktober 2019)

In de Vlietzone komt waarschijnlijk een tweede coffeeshop. Coffeeshop Smokey uit de Nieuwesteeg wil zich vestigen op de plek waar nu nog de Resko Bar zit. De aanvraag is op 2 augustus bij de gemeente binnengekomen. Op 21 augustus heeft de gemeente de aanvraag gepubliceerd in de Huis aan Huis. Het gaat om een zogenaamd ‘voorgenomen besluit om een exploitatievergunning en gedoogverklaring te verlenen’.

Leeuwarden gaat terug naar twaalf coffeeshops nu één vergunning is ingetrokken - Leeuwarder Courant (lc.nl) (26 september 2022)

Tot het definitief sluiten van coffeeshop 058 - eerder coffeeshop Afrika - waren er in Leeuwarden dertien verkooplocaties van softdrugs. Twaalf binnen de grachten, een erbuiten aan het Vliet. Vorig jaar stelde de gemeente nieuw beleid vast voor de shops. Het gebied waarin ze zich mogen vestigen werd uitgebreid.

Tegelijkertijd stelde de raad vast dat twaalf coffeeshops het maximum zou moeten zijn in Leeuwarden. Nu de vergunning van coffeeshop 058 is ingetrokken is dat aantal behaald. Op het moment dat een van de overgebleven shophouders wil stoppen, kan een nieuwe ondernemer die zaak en vergunning overnemen - mits die ondernemer aan de voorwaarden van de gemeente voldoet.

Leeuwarden haakt af bij wietproef - NDC mediagroep - De Krant van Toen (2 november 2018)

De gemeente Leeuwarden gaat niet meedoen aan de landelijke proef voor gereguleerde wietteelt. Gisteren sloot de aanmeldtermijn voor gemeenten. Burgemeester Ferd Crone besloot de deelname van Leeuwarden af te blazen vanwege de te strenge voorwaarden. ,,Ik sprak met coffeeshophouders en die gaven aan dat de voorwaarden zo gesteld zijn dat het geen serieus experiment oplevert.”

Eisen te streng: geen proef met wietteelt - NDC mediagroep - De Krant van Toen (1 november 2018)

Het aanvankelijke enthousiasme hierover in Friesland is inmiddels echter verdwenen. Na overleg met coffeeshophouders ,,heb ik zelf de afweging gemaakt om niet mee te doen’’, zei de Leeuwarder burgemeester gisteren op vragen van D66 in de gemeenteraad. De door het rijk gestelde eisen bieden ,,geen goede route’’.

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600