Featured

Uitgelicht - Breda

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Breda zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen?

 

Regulering/legalisering (wietexperiment)

50PLUS - 50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en stringente voorwaarden en met vergunning. 50PLUS wil geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland en wil dat de gemeente zich voor zo een landelijke beleidswijziging inzet.

D66 Breda - D66 is voorstander van het reguleren van de wietteelt. Het experiment in Breda zetten we daarom door.

GroenLinks Breda - Breda maakt snel werk van een werkend drugsbeleid. Niet alleen de verkoop van soft-drugs wordt gedoogd, maar ook de ‘achterdeur’ (productie, toelevering) daarvan legaliseren we.

PvdA Breda - Deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen is een eerste stap om de softdrugsteelt en -handel uit de criminaliteit te halen. Wij zijn groot voorstander van de Bredase deelname aan het experiment en hechten aan een stevige aanpak van de ondermijnende criminaliteit.

PvdD Breda - staat open voor proeven met lokale wietteelt. Deze teelt is duurzaam en biologisch.

Handhaving

50PLUS – Stevig toezicht op eventuele verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs (…) van belang.

CDA Breda - Overlast in de stad door drugs beperken we door het gebruik ervan in openbare parken en nabij kinderrijke plekken te weren.

CU Breda - De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs beperken en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.) (…) De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.

SHOUT! - Helaas hebben nog te veel mensen vaak last vaan criminaliteit, onveiligheid en overlast. Wij willen meer handhavers, preventief fouilleren als noodmaatregel, gericht cameratoezicht en een gemeente en politie die meldingen van overlast serieus neemt, vlot behandelt en altijd terugkoppelt aan betrokkenen. De handhavers dienen zich wel te beperken tot de genoemde prioriteiten.

SP Breda - In Breda is geen plaats voor georganiseerde criminaliteit, deze pakken we hard aan. Huizen gebruiken voor iets anders dan wonen, zoals een wietkwekerij of andere criminele activiteiten haalt de leefbaarheid uit de wijken en is ontoelaatbaar.

Vestigingsbeleid

50PLUS - Hierbij zijn (…) de afstand naar scholen (minimaal 500 meter) van belang.

CDA Breda - Het CDA wil het afstandscriterium van coffeeshops tot scholen handhaven en staat open voor verplaatsing van verkooppunten naar bedrijfslocaties.

CU Breda - Daarom is de ChristenUnie tegen het afschaffen van het afstandscriterium (250m van schoolgebouwen), en tegen aanwezigheid van coffeeshops in het centrum en tussen de horeca.

PvdD Breda - Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen.

Preventie en voorlichting

CU Breda - De gemeente Breda zet zich samen met maatschappelijke partners in voor de preventie van alcohol- en middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar ook in de richting van ouders/volwassenen’.

PvdD Breda - De gemeente zorgt voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van verslavende middelen, waaronder ook gamen, (online) gokken, internet en sociale media. Jongeren hebben hierbij speciale aandacht. Breda ondersteunt het tegengaan van verslaving. Breda werkt toe naar een rookvrije generatie. Er wordt niet meer gerookt bij scholen, op kinderspeelplaatsen en bij sportgelegenheden. Er komen meer rookvrije zones in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bij bushaltes en ziekenhuizen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en verbiedt roken rond alle gemeentelijke gebouwen.

#cannabisvriendelijk - Welke partijen in Breda zijn cannabisvriendelijk te noemen?

Redenerend vanuit de statuten van de Stichting Maatschappij en Cannabis (het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis & het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis) komen we tot de volgende aanbeveling (op basis van de schaarse informatie uit de verkiezingsprogramma's):

Cannabisvriendelijk: D66 Breda, GroenLinks Breda, PvdA Breda en de PvdD Breda.

Ga in ieder geval stemmen op 16 maart! Laat je stem niet verdampen!

Voor wie zich verder wil verdiepen, zie Achtergrondinformatie Breda 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600