SHOUT!

SHOUT!

Lijst 10

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is SHOUT Breda? 

Verkiezingsprogramma SHOUT! Breda 2022-2026 

Hierin staat

‘Helaas hebben nog te veel mensen vaak last vaan criminaliteit, onveiligheid en overlast. Wij willen meer handhavers, preventief fouilleren als noodmaatregel, gericht cameratoeizht en een gemeente en politie die meldingen van overlast serieus neemt, vlot behandelt en altijd terugkoppelt aan betrokkenen. De handhavers dienen zich wel te beperken tot de genoemde prioriteiten.’ 

Op de website van SHOUT Breda is geen drugsparagraaf beschikbaar 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst SHOUT Breda 

SHOUT! Breda had bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Breda geen zetel. De gemeenteraad van Breda bestaat uit 39 raadsleden https://www.breda.nl/gemeenteraad-samenstelling. Het college van Burgemeester en Wethouders in Breda wordt gevormd door VVD (11), D66 (6) en PvdA (4). De burgemeester van Breda is Paul Depla (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Breda zijn: CDA (6) Groen Links (5), SP (3), 50PLUS (2), Breda Beslist (1), Lijst Huong (1).

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600