50PLUS Breda

50PLUS Breda

Lijst 7

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is 50PLUS Breda?

50PLUS dus. Verkiezingsprogramma 50PLUS Breda 2022-2026

Hierin staat:

‘50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en stringente voorwaarden en met vergunning.
50PLUS wil geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland en wil dat de gemeente zich voor zo een landelijke beleidswijziging inzet.

  •  Stevig toezicht op eventuele verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand naar scholen (minimaal 500 meter) van belang.
  •  De gemeente moet een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs’.

Op de website van 50PLUS Breda staat geen drugsparagraaf.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst 50PLUS Breda

50PLUS Breda had bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Breda 2 zetelsDe gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden Het college van Burgemeester en Wethouders in Breda wordt gevormd door VVD (11), D66 (6) en PvdA (4). De burgemeester van Breda is Paul Depla (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Breda zijn: CDA (6) Groen Links (5), SP (3), 50PLUS (2), Breda Beslist (1), Lijst Huong (1).

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600