Volkspartij Breda

Volkspartij Breda

Lijst 15

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Volkspartij Breda?

Geen verkiezingsprogramma Volkspartij Breda 2022-2026 beschikbaar

Op de website van Volkspartij Breda is geen drugsparagraaf beschikbaar

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Volkspartij Breda 

Volkspartij Breda had bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Breda geen zetel. De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden Het college van Burgemeester en Wethouders in Breda wordt gevormd door VVD (11), D66 (6) en PvdA (4). De burgemeester van Breda is Paul Depla (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Breda zijn: CDA (6) Groen Links (5), SP (3), 50PLUS (2), Breda Beslist (1), Lijst Huong (1).

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600