FvD Breda

FvD Breda

Lijst 13

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is FvD Breda?

Geen Verkiezingsprogramma of website Breda beschikbaar.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst FvD.

FvD Breda deed bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Breda niet mee. De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden Het college van Burgemeester en Wethouders in Breda wordt gevormd door VVD (11), D66 (6) en PvdA (4). De burgemeester van Breda is Paul Depla (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Breda zijn: CDA (6) Groen Links (5), SP (3), 50PLUS (2), Breda Beslist (1), Lijst Huong (1).

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke Forum voor Democratie?

Verkiezingsprogramma 

Stem Nederland terug 2021-2025

"Forum voor Democratie is voor modernisering van het softdrugsbeleid en geleidelijke legalisering van softdrugs. FvD is voor meer aandacht voor verslavingsbehandeling en wil overlast harder aanpakken." 

Forum voor Democratie - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600