CDA Breda

CDA Breda

Lijst 2

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Breda?

De kracht van samen. Verkiezingsprogramma CDA Breda 2022-2026 

Hierin staat:

  • Overlast in de stad door drugs beperken we door het gebruik ervan in openbare parken en nabij kinderrijke plekken te weren. Het CDA wil het afstandscriterium van coffeeshops tot scholen handhaven en staat open voor verplaatsing van verkooppunten naar bedrijfslocaties.

Op de website van CDA Breda staat het zelfde drugs standpunt:

Overlast in de stad door drugs beperken we door het gebruik ervan in openbare parken en nabij kinderrijke plekken te weren. Het CDA wil het afstandscriterium van coffeeshops tot scholen handhaven en staat open voor verplaatsing van verkooppunten naar bedrijfslocaties.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Breda

CDA Breda had bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Breda 6 zetelsDe gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden Het college van Burgemeester en Wethouders in Breda wordt gevormd door VVD (11), D66 (6) en PvdA (4). De burgemeester van Breda is Paul Depla (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Breda zijn: CDA (6) Groen Links (5), SP (3), 50PLUS (2), Breda Beslist (1), Lijst Huong (1).

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke CDA?

verkiezingsprogramma 2021-2025

Voor een land dat we door willen geven 

"Standpunt veiligheid 

• Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.

• Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.

• Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

• Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen."
 
 
logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600