Achtergrondinformatie - Breda

Gemeenteraad Breda dossier drugsbeleid/koffieshops  

BN de Stem 01-04-2021 Coffeeshop Breda mag dichter bij school: 'Het zijn normale bedrijven, met hoogstens een bijzonder product'.

De wietproef waaraan Breda deelneemt is voor burgemeester Paul Depla geen reden om het aantal coffeeshops in de stad uit te breiden. Het zijn er acht en het blijven er acht. Wel wil Depla af van de eis dat een coffeeshop zich niet mag bevinden in een straal van 250 meter rond een school.

Dat staat in de bespreeknotitie Experiment Gesloten Coffeeshopketen die Depla naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Breda doet mee aan de landelijke proef die duidelijk moet maken of de handel in cannabis kan worden gelegaliseerd. Dat betekent wel dat een aantal plaatselijke regels moet worden aangepast.

Bij de start van de wietproef houdt de burgemeester er overigens rekening mee dat drugscriminelen de aanvoer van legale wiet gaan saboteren. Als dat lukt, dan vreest Depla dat gebruikers weer op zoek gaan naar illegale dealers.

BN de Stem 16-03-2021 De wietbus stopt in Breda en adviseert lowers: Stem op een cannabisvriendelijke partij'

‘Geef de plant jouw stem!’ luidt de kreet van de CannaStemBus-tour. Dinsdag stopte de wietwagen in Breda, om vloeitjes uit te delen en de burgemeester en wethouder te interviewen.

Geïnteresseerden krijgen in plaats van een flyer een vloeitje mee. Of de Nationale Cannabis Krant, met informatie over de plant en standpunten van politieke partijen. Bergman van de VOC rolt voor zijn interview met de burgemeester nog gauw een jointje in de bus. De wagen zelf is rookvrij, maar daaromheen worden meerdere wietpeuken opgestoken. 

BN de Stem 18-11-2020 Breda krijgt acht aanvragen voor deelname aan wietproef 

Burgemeester Paul Depla van Breda heeft tot nu toe acht aanvragen gekregen van ondernemers die willen meewerken aan landelijke wietexperiment. Verspreid over het land hebben 149 potentiële telers van legale wiet zich gemeld. Dit staat in een brief aan de gemeenteraad.

De telers die zich nu hebben aangemeld moeten ook nog een zogeheten Bibob-toets ondergaan. Dat betekent dat wordt onderzocht of ze banden hebben met criminele organisaties. Depla zegt ook dat het experiment later begint: niet in juni, maar in oktober 2021.

Gemeente Breda raadsvergadering met agendapunt: Voortgang experiment gesloten coffeeshops 10-09-2020

Uitnodiging werkbezoek Coffeeshops aan raadsleden, ABC 27-01-2020  

Rij voor Coffeeshop het Parijdijs Breda

BNde stem 05-04-2020 Breda blowt zich rutig door de quarantaine heen

Net als de restaurants mogen ook de coffeeshops openblijven als afhaalloket. Een service waar veel Bredanaars gebruik van maken. Volgens coffeeshopwoordvoerder Rick Brand is dat niet meer dan logisch. Hij ziet wiet als een vitaal onderdeel van de Nederlandse infrastructuur.

BNde stem, 29-08-2019 Legale wietteelt: Alle Bredase coffeeshops doen mee aan de wietpproef.  

Breda telt acht coffeeshops. Volgens Margriet van der Wal, voorzitter van de Actieve Bredase Coffeeshophouders, zijn alle coffeeshops van plan aan de proef deel te nemen. ,,We staan er positief-kritisch tegenover. Het is ons allemaal te doen om verandering. Het huidige gedoogbeleid kan niet langer voortbestaan." 

BD, 02-03-2018 Waar Tilburg buitenlander weer wiet gaat verkopen, krijgt een Belg in Breda geen gram  

De coffeeshops in Tilburg ontvangen weer met open armen de buitenlandse (lees: voornamelijk Belgische) wiettoeristen, maar in Breda moeten de uitbaters van ‘wietwinkeltjes’ Belgen, Duitsers of Fransen nog altijd de deur wijzen. 

Nota coffeeshopbeleid Breda 2017

BNde Stem, 17-02-2017 Bredase politiek heeft moeite met spreiden coffeeshops

Het loslaten van de eis dat coffeeshops in Breda alleen in het centrum gevestigd mogen zijn, wordt niet positief ontvangen door een meerderheid in de Bredase gemeenteraad. Een betere spreiding van coffeeshops kan er voor zorgen dat de illegale softdrugshandel verminderd wordt. In het verleden heeft Breda ervoor gekozen om coffeeshops in principe alleen nog in het centrum toe te staan.

Veel shops waren toen gevestigd buiten de binnenstad en trokken veel drugstoeristen. Momenteel liggen er nog twee coffeeshops buiten het centrum, aan de Haagweg en in Brabantpark. Er is daar weinig sprake van overlast. De gedachte van Depla is dat de illegale handel in bepaalde gebieden tegengegaan wordt, als op die plekken ('nabij gebruikers') een coffeeshop aanwezig zou zijn. Er mogen echter niet meer shops bij komen in Breda.

De acht coffeeshops in Breda: 

De Baron

De Cat BD, 02-11-2012 Opnieuw gewapende overval coffeeshop Breda, nu de Cat. 

Fly 'n High 

Majestic

Sky 25-06-2015 Coffeeshop Sky verontwaardigd over persbericht politie

Paradijs

Pax

Purple Rain

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600