WijApeldoorn

WijApeldoorn

Lijst 13

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Wij Apeldoorn? 

Verkiezingsprogramma Wij Apeldoorn 2022-2026

Hierin staat:

  • We moeten uitkijken dat de onderwereld niet in de bovenwereld terechtkomt.

Op de website van Wij Apeldoorn is geen drugsbeleid paragraaf beschikbaar.

Stemwijzer Apeldoorn van ProDemos bevat de stelling; ‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ Wij Apeldoorn is het met staat deze stelling EENS: ‘Alleen als er overlast is bij coffeeshops moeten er maatregelen worden getroffen. Tot zover bekend zijn coffeeshop niet het grootste overlastprobleem in Apeldoorn’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Wij Apeldoorn 

Wij Apeldoorn had bij de vorige gemeenteraadverkiezing in Apeldoorn 4 zetels. De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 leden. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD (5), Lokaal Apeldoorn (5), CDA (5), D66 (1) en Groen Links (3). De burgemeester van Apeldoorn is Ton Heerts (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Apeldoorn zijn 50 PLUS (2), PvdA (2), ChristenUnie (4) SGP (2), SP (2), PvdD (2), Gemeentebelangen (1), VSP (1) Wij Apeldoorn (4).

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600