GB Apeldoorn

GB Apeldoorn

Lijst 12

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Gemeente Belangen Apeldoorn? 

Verkiezingsprogramma Gemeente Belangen Apeldoorn 2022-2026

Hierin staat:

‘Het verkopen van gelegaliseerde drugs behoort niet in woonwijken of nabij winkelcentra plaats te vinden. Dit zorgt voor te veel overlast. Ook is het moeilijk uitlegbaar dat de verkoop wordt gedoogd, daar waar de productie en inkoop strafbaar zijn. Omdat bijvoorbeeld voor wiet steeds duidelijker wordt dat dit voor veel mensen een helende werking heeft, wil GB onderzoeken of we voor de Apeldoornse markt geen wietkwekerij onder eigen beheer kunnen ontwikkelen, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de gemeentelijke kas’.

Op de website van Gemeente Belangen is geen drugsparagraaf beschikbaar 

Stemwijzer Apeldoorn van ProDemos bevat de stelling; ‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ Gemeente Belangen Apeldoorn is het met staat deze stelling ONEENS: ‘Op het bevolkingsaantal zijn er niet teveel. Handhaving op overlast blijft wel prioriteit.’ 

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst GB Apeldoorn 

GemeenteBelangen Apeldoorn had bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Apeldoorn 1 zetel. De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 leden. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD (5), Lokaal Apeldoorn (5), CDA (5), D66 (1) en Groen Links (3). De burgemeester van Apeldoorn is Ton Heerts (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Apeldoorn zijn 50 PLUS (2), PvdA (2), ChristenUnie (4) SGP (2), SP (2), PvdD (2), Gemeentebelangen (1), VSP (1) Wij Apeldoorn (4).

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600