FvD Apeldoorn

FvD Apeldoorn

Lijst 14

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is FvD Apeldoorn?

Verkiezingsprogramma FvD 2022-2026 niet beschikbaar. 

Geen website van FvD Apeldoorn noch drugsparagraaf beschikbaar.

Stemwijzer Apeldoorn van ProDemos bevat de stelling; ‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ FvD Apeldoorn is het met staat deze stelling ONEENS: ‘Het huidige aantal voldoet.’ 

Kandidatenlijst FvD Apeldoorn niet beschikbaar.

FvD Apeldoorn deed bij de vorige gemeenteraadverkiezing in Apeldoorn niet mee. De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 leden. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD (5), Lokaal Apeldoorn (5), CDA (5), D66 (1) en Groen Links (3). De burgemeester van Apeldoorn is Ton Heerts (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Apeldoorn zijn 50 PLUS (2), PvdA (2), ChristenUnie (4) SGP (2), SP (2), PvdD (2), Gemeentebelangen (1), VSP (1) Wij Apeldoorn (4).

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke Forum voor Democratie?

Verkiezingsprogramma 

Stem Nederland terug 2021-2025

"Forum voor Democratie is voor modernisering van het softdrugsbeleid en geleidelijke legalisering van softdrugs. FvD is voor meer aandacht voor verslavingsbehandeling en wil overlast harder aanpakken."

Forum voor Democratie - Cannabis Kieswijzer 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600