DENK Apeldoorn

DENK Apeldoorn

Lijst 15 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is DENK Apeldoorn?

Verkiezingsprogramma DENK Apeldoorn 2022-2026

Hierin staat:

‘Veiligheid is de kerntaak van de gemeente. Denk gelooft hierbij in een gezonde balans tussen repressie en preventie. Dit wordt gedaan door mensen te begeleiden en perspectief te bieden. Hier komen meer middelen voor.’ 

Op de website van DENK Apeldoorn is geen informatie over coffeeshopbeleid beschikbaar.  

Stemwijzer Apeldoorn van ProDemos bevat de stelling; ‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ DENK Apeldoorn is het met staat deze stelling EENS: ‘Wij zijn voor een drugsvrije gemeente en hanteren een ontmoedigingsbeleid voor drugsgebruik. Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet dan ook omlaag’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst DENK Apeldoorn 

DENK Apeldoorn deed bij de vorige gemeenteraadverkiezing in Apeldoorn niet mee. De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 leden. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD (5), Lokaal Apeldoorn (5), CDA (5), D66 (1) en Groen Links (3). De burgemeester van Apeldoorn is Ton Heerts (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Apeldoorn zijn 50 PLUS (2), PvdA (2), ChristenUnie (4) SGP (2), SP (2), PvdD (2), Gemeentebelangen (1), VSP (1) Wij Apeldoorn (4).

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke DENK?

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Denk anders

  • "Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid.
  • Geen enkele vorm van harddrugs, zoals xtc of LSD, legaliseren
  • Verbod op consumptief gebruik van lachgas."

DENK - Cannabis Kieswijzer 

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600