GroenLinks Apeldoorn

GroenLinks Apeldoorn

Lijst 6

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Groen Links Apeldoorn?

Verkiezingsprogramma Groen Links Apeldoorn 2022-2026:

Geen drugsbeleid-paragraaf beschikbaar.

Op de website van Groen Links Apeldoorn is ook geen drugsparagraaf beschikbaar.

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Groen Links Apeldoorn

Stemwijzer Apeldoorn van ProDemos bevat de stelling; ‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ Groen Links Apeldoorn is het met deze stelling ONEENS: ‘Sluiten van coffeeshops vergroot de kans op straathandel. Groen Links Apeldoorn ziet liever dat de teelt en handel van softdrugs gelegaliseerd wordt’

Groen Links Apeldoorn had bij de vorige gemeenteraadverkiezing in Apeldoorn 3 zetels. De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 leden. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD (5), Lokaal Apeldoorn (5), CDA (5), D66 (1) en Groen Links (3). De burgemeester van Apeldoorn is Ton Heerts (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Apeldoorn zijn 50 PLUS (2), PvdA (2), ChristenUnie (4) SGP (2), SP (2), PvdD (2), Gemeentebelangen (1), VSP (1) Wij Apeldoorn (4). 

Hoe cannabisvriendelijk is landelijk GroenLinks?

Verkiezingsprogramma 2021-2025  

Tijd voor nieuw realisme  

"We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s. Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping."

Zie ook: GroenLinks - Cannabis Kieswijzer (cannabis-kieswijzer.nl)

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600