Lokaal Apeldoorn

Lokaal Apeldoorn

Lijst 2

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is Lokaal Apeldoorn?

Juist Nu! Verkiezingsprogramma Lokaal Apeldoorn

Hierin staat:

Overlast door psychoactieve middelen: drugs. Het aantal psychoactieve middelen neemt toe. Naast “wiet” worden nu ook “lachgas” en “designerdrugs” steeds populairder. De gemeente gaat niet over de legaliteit, maar moet wel de overlast en de (verkeers-)veiligheid samen met de politie bewaken.

Op de website van Lokaal Apeldoorn is staat geen informatie over coffeeshopbeleid 

Stemwijzer Apeldoorn van ProDemos bevat de stelling; ‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ Lokaal Apeldoorn staat ten aanzien van deze stelling NEUTRAAL: ‘Lokaal Apeldoorn vindt dat het huidige aantal coffeeshops voldoende is en voorziet in een behoefte.’

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst Lokaal Apeldoorn

Lokaal Apeldoorn had bij de vorige gemeenteraadverkiezing in Apeldoorn 5 zetels. De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 leden. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD (5), Lokaal Apeldoorn (5), CDA (5), D66 (1) en Groen Links (3). De burgemeester van Apeldoorn is Ton Heerts (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Apeldoorn zijn 50 PLUS (2), PvdA (2), ChristenUnie (4) SGP (2), SP (2), PvdD (2), Gemeentebelangen (1), VSP (1) Wij Apeldoorn (4).

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600