CDA  Apeldoorn

CDA Apeldoorn

Lijst 3

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 – Hoe cannabisvriendelijk is CDA Apeldoorn?

Goed voor elkaar Verkiezingsprogramma CDA Apeldoorn 2022-2026:

Geen drugsparagraaf

Op de website van CDA Apeldoorn is eveneens geen informatie over drugsbeleid beschikbaar.  

Stemwijzer Apeldoorn van ProDemos bevat de stelling; ‘Het aantal coffeeshops in Apeldoorn moet omlaag.’ CDA Apeldoorn is het met de stelling EENS: “Er mogen nu 5 coffeeshops in Apeldoorn zitten. Dat aantal moet omlaag om het drugsverbruik te verminderen. Gebruik ervan is schadelijk voor onze jongeren. Er mogen zeker geen coffeeshops in wijken of in de buurt van scholen zitten.”

Op deze volwassenen kan je stemmen. Kandidatenlijst CDA Apeldoorn

CDA Apeldoorn had bij de vorige gemeenteraadverkiezing in Apeldoorn 5 zetels. De gemeenteraad van Apeldoorn bestaat uit 39 leden. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD (5), Lokaal Apeldoorn (5), CDA (5), D66 (1) en Groen Links (3). De burgemeester van Apeldoorn is Ton Heerts (PvdA). De overige partijen in de gemeenteraad van Apeldoorn zijn 50 PLUS (2), PvdA (2), ChristenUnie (4) SGP (2), SP (2), PvdD (2), Gemeentebelangen (1), VSP (1) Wij Apeldoorn (4). 

Hoe cannabisvriendelijk is het landelijke CDA?

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Voor een land dat we door willen geven 

"Standpunt veiligheid 

• Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.

• Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.

• Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

• Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen."
 
 
logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600